Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł w styczniu (w porównaniu do grudnia) o 4,6 pkt. proc. osiągając poziom minus 22,6 pkt. proc. - podał w piątek GUS.

Wskaźnik ten był niższy niż przed rokiem o 4,2 pkt. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 4,0 pkt. proc. w stosunku do grudnia 2010 r. i ukształtował na poziomie minus 30,0 pkt. proc. Również wartość tego wskaźnika była niższa niż przed rokiem o 2,8 pkt. proc.

"Spadek wskaźników koniunktury konsumenckiej był wynikiem pogorszenia prawie wszystkich badanych czynników determinujących nastroje konsumentów. W styczniu br. konsumenci znacznie bardziej niekorzystnie niż w grudniu 2010 r. oceniali oczekiwane zmiany w sytuacji ekonomicznej kraju (w następnych 12 miesiącach) oraz dokonywanie ważnych zakupów dla gospodarstw domowych (spadki wskaźników odpowiednio o 10 i 9,3 pkt. proc.). Nieznacznie poprawiły się oceny zaistniałych zmian (w ostatnich 12 miesiącach) w sytuacji finansowej gospodarstw domowych (wzrost o 0,3 pkt. proc.). Pozostałe wskaźniki spadły w zakresie od 0,8 pkt. proc. w przypadku zmiany oczekiwanego poziomu bezrobocia do 3,5 pkt. proc. w przypadku oczekiwanych możliwości oszczędzania" - napisano w komentarzu.

Reklama