Do płatności bezgotówkowych najczęściej używane są karty płatnicze. Wiele osób obawia się jednak, że w razie kradzieży karty stracą pieniądze z rachunku. Tymczasem jeśli dopełnią wszystkich obowiązków, zapłacą co najwyżej równowartość 600 zł.
Pieniądze przechowywane na koncie sa chronione w myśl zapisów ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. Według niej klienta, któremu ukradziono kartę, obciążają jedynie transakcje do wartości 150 euro (ok. 600 zł), dokonane przed zgłoszeniem utraty karty. Natomiast bank, który jest wystawcą karty, odpowiada za operacje powyżej 150 euro dokonane przed zgłoszeniem oraz za operacje wykonane po uzyskaniu informacji o utracie karty.
Klient, który utracił kartę, powinien niezwłocznie ją zastrzec, powiadamiając o tym bank. Można to zrobić o każdej porze dnia i nocy, gdyż bank ma obowiązek przyjmować zgłoszenia o utracie karty albo o jej zniszczeniu przez całą dobę. O zaginięciu karty można powiadomić bank np. telefonicznie albo udając się do jego oddziału.