Prywatne firmy gazowe w Polsce łączą siły. W środę CP Energia i KRI, jedne z największych niezależnych spółek działających na zdominowanym przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rynku, podpisały umowę o fuzji.
Zgodnie z nią CP Energia przejmie KRI. Akcjonariusze KRI wniosą aportem do CP Energia 100 proc. akcji KRI w zamian za akcje nowej emisji CP Energia.
Po zakończeniu transakcji udział dotychczasowych akcjonariuszy KRI w kapitale zakładowym CP Energia wyniesie 65 proc.
Obecnie 98 proc. rynku należy do PGNiG.
– Po realizacji umowy staniemy przed zadaniem wykorzystania synergii kosztowych i operacyjnych – mówi Mariusz Caliński, prezes KRI. Twierdzi, że już dziś transakcja daje KRI możliwość wykorzystania potencjału sieci CP Energii.
Z kolei CP Energia przekonuje, że fuzja przyspieszy rozwój firmy o około dwa, trzy lata. – Już w najbliższym roku mamy szansę stać się największym prywatnym dystrybutorem gazu ziemnego i LNG w Polsce. Skokowo zwiększymy sprzedaż i skalę działalności oraz ustabilizujemy wyniki i przepływy pieniężne. Poprawi się również struktura długu, pozycja gotówkowa, zmniejszą się koszty finansowe, co znajdzie odbicie w prezentowanych wynikach – twierdzi Marcin Buczkowski, prezes CP Energii.
Szacuje się, że same oszczędności kosztów stałych połączonych podmiotów sięgną kilku milionów złotych rocznie. – Poprzez fuzję zyskamy nie tylko stabilnego partnera, ale dzięki zwiększeniu skali działalności firmy uzyskamy łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania inwestycji – dodaje Buczkowski.
Nie bez znaczenia dla CP Energii jest fakt, że dominującymi akcjonariuszami spółki staną się fundusze brytyjskie, zajmujące się wyszukiwaniem i nabywaniem atrakcyjnych spółek sektora ropy i gazu oraz prowadzeniem działań ukierunkowanych na wzrost ich wartości.
KRI i CP Energia specjalizują się w handlu gazem ziemnym oraz LNG. Głównym akcjonariuszem KRI są brytyjskie Galiver Limited (28,77 proc.), RIT Capital (23,20 proc.), Intervisual (21,83 proc.), a także PBG (19,97 proc.). Najwięcej udziałów w CP Energii mają z kolei Capital Partners (31,63 proc.), Generali OFE (15,41 proc.) i BZ WBK AIB Asset Management (5,07 proc.).
Wczoraj kurs CP Energii na giełdzie rósł o 9 proc.
Rynek gazu ziemnego w Polsce / DGP