Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął "Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015". Zawiera on listę priorytetowych zadań inwestycyjnych, które zostaną rozpoczęte do 2013 r. "Najważniejsze, co się w tym planie stało, to (...) podwyższenie środków na budowę dróg w Polsce do roku 2013 - z 78 mld do 82 mld 800 mln zł" - poinformowała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Rząd podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków na dokończenie fragmentu trasy S3 Szczecin-A2, w okolicy Gorzowa, oraz na odcinek S17 Kurów-Lublin, wraz z obwodnicą Lublina. Bieńkowska wyjaśniła, że wybór padł właśnie na te dwie drogi, bo te inwestycje były najlepiej przygotowane.

"Dodatkowe pieniądze pochodzą z przesunięć z projektów kolejowych"

Minister podkreśliła, że dodatkowe pieniądze pochodzą z przesunięć z projektów kolejowych. "Rząd nie rezygnuje z realizacji jakichkolwiek projektów kolejowych. Środki, które przesunęliśmy, pochodzą wyłącznie z oszczędności przetargowych (...). Rząd jest zdeterminowany, żeby te projekty kolejowe i środki na projekty kolejowe zapisane dotychczas, wykorzystać" - zaznaczyła Bieńkowska.

Premier zapewnił, że nie jest jego intencją odbieranie unijnych pieniędzy kolei. Mówił, że rząd zdaje sobie sprawę, iż oczekiwania wobec infrastruktury drogowej w Polsce są większe niż możliwości finansowe państwa. "2011 rok, pomimo bardzo trudnego kontekstu finansowego, będzie kolejnym rekordowym rokiem w skali europejskiej pod względem inwestycji" - zaznaczył.

"W ostatnich trzech latach na budowę dróg wydano w Polsce prawie 52 mld zł"

Według ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, w ostatnich trzech latach na budowę dróg wydano w Polsce prawie 52 mld zł. "W sytuacji, gdy nasi południowi sąsiedzi ograniczyli swoje programy inwestycyjne, wypowiedzieli bądź też renegocjują zawarte kontrakty (...), my utrzymujemy większość programu drogowego w budowie, określając precyzyjnie, które inwestycje zostaną zrealizowane w ciągu najbliższych trzech lat. Nie wykreśliliśmy żadnej inwestycji" - podkreślił.

Grabarczyk poinformował, że w środę będzie rozmawiał w Brukseli z unijnym komisarzem ds. budżetu Januszem Lewandowskim o utrzymaniu przez Komisję Europejską polityki spójności na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Chodzi o zabezpieczenie środków na ten cel w unijnym budżecie na lata 2014-2020.