Podwyższona stawka VAT i wolny wzrost zatrudnienia spowodują, że w 2011 r. konsumpcja w Polsce nie będzie zwiększała się w takim tempie jak rok wcześniej. W efekcie w tym roku nasza gospodarka będzie się rozwijała wolniej niż w 2010 r., czyli w 3,8 proc. PKB – wynika z najnowszego raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
„Wzrost konsumpcji publicznej będzie także wolniejszy za sprawą ograniczenia wzrostu wydatków budżetowych oraz zamrożenia płac w sferze publicznej” – czytamy w raporcie.
Z powodu trudności gospodarczych spadnie też udział eksportu w tworzeniu polskiego PKB, a deficyt na rachunku obrotów bieżących stopniowo rozszerzy się do ok. 3,5 proc. PKB.