Przedstawiciele związków zawodowych z Grupy Bumar oraz prezes zarządu spółki Edward Nowak parafowali w poniedziałek porozumienie w sprawie restrukturyzacji i konsolidacji firmy - poinformowała rzeczniczka prasowa Bumaru Monika Koniecko.

"Tekst porozumienia został uzgodniony przez wszystkie strony, a ostateczne podpisanie nastąpi po akceptacji organów statutowych stron, zgodnie z wymogami obowiązującymi w tych organizacjach" - podała Koniecko. Porozumienie parafowali przedstawiciele Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ "Solidarność" i Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE.

W grudniu ubiegłego roku zarząd Bumaru podpisał już porozumienie ze związkami zawodowymi, regulujące zasady przyznawania i wielkość odpraw dla pracowników odchodzących w związku z procesem restrukturyzacji tej spółki. "Tamto porozumienie dotyczyło restrukturyzacji zatrudnienia, czyli odejść pracowników, wynegocjowaliśmy zapisy dotyczące porozumienia o programie dobrowolnych odejść i wysokości kwot, które pracownicy otrzymają, jeśli się do tego programu zgłoszą" - zaznaczyła.

"Jest to realizacją rządowej strategii konsolidacji przemysłu zbrojeniowego"

Jak wyjaśniła, porozumienie parafowane w poniedziałek dotyczy "nowego oblicza zbrojeniówki". "Chodzi o utworzenie dywizji produktowych, konsolidowania i likwidowania niektórych przedsiębiorstw. Jest to realizacją rządowej strategii konsolidacji przemysłu zbrojeniowego" - powiedziała rzecznik Bumaru.

Zgodnie z zapisami rządowej strategii Bumar kontynuuje rozpoczęty w 2009 r. proces tworzenia wewnętrznej struktury w formie dywizji produktowych. W Grupie Bumar działają cztery dywizje grupujące spółki o tym samym lub podobnym profilu produktowym: Dywizja "Bumar - Amunicja", "Bumar - Żołnierz", "Bumar - Elektronika" i "Bumar - Ląd".

Koniecko zaznaczyła, że zapisy parafowanego porozumienia dotyczą m.in. zasad konsolidacji i integracji tych dywizji, gospodarowania nieruchomościami, zatrudnienia i dostosowania do nowoczesnych wyzwań.

Grupa Bumar to Bumar sp. z o.o. jako podmiot dominujący oraz 24 spółki zależne, w tym 22 spółki polskiego sektora przemysłu zbrojeniowego o specjalizacji radarowej, rakietowej i amunicyjnej, wozów bojowych, w tym dwie spółki handlowe oraz dwie spółki m.in. sektora maszyn rolniczych i usługowa. Zatrudnionych jest w nich ponad 12 tys. osób.