"Wzrosnąć ma produkcja wszystkich gatunków od 5 proc. do 6 proc., z wyjątkiem pszenicy durum, w przypadku, której prognozowany jest 7 proc. spadek zbiorów" - napisano w komunikacie Zespołu Monitoring Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU/FAPA w resorcie rolnictwa.

Strategie Grains prognozuje zbiory pszenicy miękkiej na 135,6 mln ton, czyli o 6 proc. więcej w porównaniu z poprzednim sezonem.

"Wzrost ten będzie możliwy dzięki większemu areałowi upraw, szacowanemu na 23,3 mln ha, tj. o 2 proc. więcej niż sezon wcześniej, oraz lepszemu plonowaniu (spodziewany wzrost średnich plonów o 5 proc. do 5,8 t/ha)" - napisano w komunikacie.

Zbiory jęczmienia oceniane są na 55,8 mln ton, zbiory żyta na 8,2 mln ton, kukurydzy na 58,6 mln ton, zaś pszenicy durum na 8,4 mln ton.