"Środowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych jest zgodna z moimi oczekiwaniami. Rada podjęła właściwą decyzję.

Mamy wyraźny wzrost inflacji w ostatnich kilku miesiącach, nastąpił też wzrost produkcji przemysłowej. Należy oczekiwać dalszego wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach. Mamy stosunkowo dobrą sytuację gospodarczą, a tempo wzrostu gospodarczego jest w miarę zadowalające.

Małe podniesienie stóp procentowych powinno być sygnałem pewnej determinacji Rady Polityki Pieniężnej, że pamięta o swoim podstawowym zadaniu".