"Dzień minął dziś oczywiście w oczekiwaniu na decyzję RPP. Jak się okazało, była ona zgodna z rynkowymi oczekiwaniami. Rynek wycenił już podwyżkę stóp, przez co aprecjacja złotego nie była szczególna. Komentarze członków wskazują, że nastawienie Rady jest zrównoważone, co znów lekko osłabia złotego" - powiedział PAP Andrzej Bowtruczuk z BRE Banku.

"Wygląda na to, że do końca tygodnia złoty powinien wrócić w okolice 3,90 za euro" - dodał.

Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę posiedzeniu podniosła stopy procentowe o 25 pb; referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie od czwartku 3,75 proc. w skali roku.

10 z 16 ekonomistów ankietowanych przez PAP spodziewało się zacieśnienia polityki pieniężnej o 25 pb na styczniowym posiedzeniu RPP.

"Rynek obligacji pozytywnie zareagował na decyzję RPP"

Bowtruczuk dodał, że sytuacja na rynku walut jest zmienna i nie można prognozować zachowania złotego w przyszłym tygodniu.

Zdaniem Macieja Gałuszki z Kredyt Banku, wypowiedzi członków RPP po posiedzeniu Rady spowodują, że rentowności papierów dwuletnich będą rosły. Obligacje 10-letnie nie powinny znacząco zmienić poziomów rentowności.

"Rynek obligacji pozytywnie zareagował na decyzję RPP. Papiery 10-letnie podrożały, natomiast obligacje 2-letnie były cały dzień właściwie stabilne i pozostały na wczorajszych poziomach" - dodał.

GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie brutto w grudniu rdr wzrosło o 5,4 proc., a mdm o 9,1 proc. Ekonomiści szacowali, że wynagrodzenie wzrosło o 3,8 proc. rdr i 7,8 proc. mdm. Zatrudnienie w grudniu wzrosło o 2,4 proc. rdr i nie zmieniło się mdm. Analitycy prognozowali, że zatrudnienie rdr wzrosło o 2,3 proc., a mdm o 0,0 proc.