"W latach 2011 i 2012 spodziewamy się dalszego wzrostu eksportu, ale o niższej dynamice niż w 2010 roku. Będą to wzrosty, w ujęciu euro, jednocyfrowe. Myślę, że w tym roku wzrost wyniesie 4-6 proc. Wątpię, żeby w 2012 roku wzrost był wyższy niż 10 proc." - powiedział w środę dziennikarzom Kostkiewicz.

Kostkiewicz dodał, że polski eksport rósł będzie szczególnie na rynki wschodnie oraz Bałkany.

"Te kierunki nie dadzą jednak takich wzrostów w euro jak eksport do państw UE" - dodał.