GUS podał, że eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł w tym okresie 143,1 mld USD, a import - 159,1 mld USD. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 14,8%, a import o 16,8%. Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 16,0 mld USD (w analogicznym okresie poprzedniego roku - minus 11,6 mld USD).

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. "Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 70,7 mld zł (minus 23,4 mld USD, minus 17,7 mld euro) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 22,0 mld zł (minus 7,4 mld USD, minus 5,5 mld euro).

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 44,7 mld zł (14,8 mld USD, 11,2 mld euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 56,6 mld zł (18,8 mld USD, 14,1 mld euro). Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wynosił 84,7% (w tym UE 78,8%), a w imporcie 66,9% (w tym UE 59,1%), wobec odpowiednio 85,6% (w tym UE 79,7%) i 69,3% (w tym UE 62,1%) w 2009 roku" - podano w komunikacie. "Udział Niemiec w eksporcie był niższy niż w analogicznym okresie 2009 roku o 0,3 pkt i wyniósł 26,1%, a w imporcie – niższy o 0,6 pkt i stanowił 21,9%.

Dodatnie saldo wyniosło 7,9 mld zł (2,6 mld USD, 2,0 mld euro), w analogicznym okresie 2009 roku saldo wyniosło 6,8 mld zł (2,2 mld USD, 1,6 mld euro)" - czytamy dalej. Wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Słowacji, Rosji, Szwecji, na Węgry, do Czech, Francji, Holandii, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii, a importu - z Rosji, Stanów Zjednoczonych, Chin, Czech, Holandii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Republiki Korei..