Według danych Analiz Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami saldo wpłat i wypłat środków w funduszach inwestycyjnych w grudniu wyniosło 450 mln zł. Klienci wpłacili w tym czasie do funduszy ok. 13,6 mld zł, odkupując jednostki o wartości 13,2 mld zł. W całym ubiegłym roku saldo wpłat i wypłat wyniosło 9,4 mld zł, a wartość ta była 4-krotnie wyższa niż w 2009 roku.

W minionym roku największym zainteresowaniem cieszyły się fundusze pieniężne i gotówkowe. Praktycznie co miesiąc w tej grupie funduszy przybywało kilkaset milionów złotych. Również w grudniu przewaga wpłat nad wypłatami wyniosła ponad 400 mln zł. Z kolei fundusze dłużne cieszące się dużą popularnością w pierwszej połowie roku pod koniec 2010 roku zaczęły tracić w obawie przed prawdopodobnymi podwyżkami stóp procentowych. W grudniu fundusze dłużne straciły 336 mln zł.

Dodatnim bilansem mogą pochwalić się również fundusze akcyjne. W grudniu przybyło im 224 mln zł, a całoroczny bilans sprzedaży zamknął się kwotą 536 mln zł. Ujemne saldo wpłat i wypłat zanotowały natomiast fundusze mieszane.