1 Banki cenią klientów, którzy mają stałą umowę o pracę

Największe szanse na kredyt mają osoby, które są zatrudnione na czas nieokreślony oraz osiągają wysokie dochody. Jeśli więc wiemy, że dostaniemy wkrótce podwyżkę, warto wstrzymać się ze złożeniem wniosku. Podobnie powinni zrobić ci, którzy lada chwila otrzymają stałą umowę o pracę.

Jednak zdolność kredytową możemy także poprawić samodzielnie. Dobrze jest pozbyć się kart kredytowych czy kredytów w koncie.

Kredyt w rachunku w wysokości 5 tys. zł czy karta kredytowa z takim samym limitem powodują zazwyczaj zmniejszenie zdolności kredytowej o 20 – 30 tys. zł. Jeśli po jakimś czasie okaże się, że brakuje nam karty czy limitu w koncie, ale otrzymaliśmy już kredyt hipoteczny, a nasza historia kredytowa jest nadal dobra, to większość banków bez problemu wyda nam nową kartę lub da pożyczkę w koncie.

Warto też spłacić wcześniej zaciągnięte kredyty gotówkowe. Jeśli brakuje nam środków na spłatę, możemy spróbować je skonsolidować z udzielanym właśnie kredytem hipotecznym.

2 Niskie odsetki i długi czas spłaty

Zdolność kredytowa zależy od wysokości miesięcznej raty. Można więc poszukać takiej instytucji, która wprawdzie ma wysokie opłaty wstępne (np. prowizję), ale za to nalicza niskie odsetki. Jeśli to nadal nie wystarcza do wzięcia kredytu, można jeszcze poszukać banku, który wydłuży okres spłaty. Jest to rozwiązanie najprostsze, ale jednocześnie mocno zwiększa koszt kredytu. Jednak można go spłacić wcześniej. Banki bowiem zazwyczaj każą sobie płacić dodatkową prowizję tylko w wypadku, gdy kredyt zostanie spłacony w ciągu 3 lat od chwili jego udzielenia.

3 Rodzina może pomóc

Innym sposobem zwiększenie zdolności kredytowej jest wpisanie na listę biorących pożyczkę innych osób. Najczęściej w grę wchodzą tylko rodzice, bo nawet najlepszy znajomy raczej nie podejmie takiego ryzyka. Współkredytobiorca solidarnie z głównym kredytobiorcą odpowiada bowiem za regularną spłatę całej pożyczki. Jest jeszcze jedno ograniczenie, które może spowodować, że z tej formy rasowania zdolności kredytowej nie można skorzystać w każdej sytuacji. W większości banków obowiązuje limit wieku, do którego kredyt hipoteczny musi być w całości spłacony. Najczęściej jest to 70 – 80 lat, co może uniemożliwić dopisanie do kredytu rodziców.

4 Rodzaj rat ma znaczenie

Kredytobiorca ma do wyboru spłacanie pożyczki w ratach równych lub malejących. Ten drugi rodzaj rat w największym stopniu obciąża domowe finanse na początku spłaty.

Jednak bank przy obliczaniu zdolności kredytowej bierze pod uwagę wysokość rat w okresie, gdy są one najwyższe. Jeśli więc zdecydujemy się na raty równe, to podniesiemy swoją zdolność kredytową, aczkolwiek także oznacza to wzrost ogólnych kosztów kredytu.

Nieuczciwym, ale niestety stosowanym przez klientów sposobem poprawienia zdolności kredytowej, jest ukrywanie liczby osób na utrzymaniu. W dowodach osobistych nie ma bowiem informacji o liczbie dzieci, a bank nie ma prawnych możliwości sprawdzenia wiarygodności oświadczenia kredytobiorcy w tej sprawie. Dysponuje tylko informacjami, które kredytobiorca podał np. podczas udzielania poprzedniej pożyczki.