Wielu przekonuje się o tym dopiero w banku, gdy nagle pojawiają się problemy z otrzymaniem kredytu, bo bank nic o nas nie wie. A jak wiadomo każdy bank, najpierw analizuje naszą zdolność i wiarygodność kredytową. I właśnie jednym z etapów tego procesu jest sprawdzenie historii kredytowej klienta w Biurze Informacji Kredytowej. Informacje te przekazywane są w formie raportów i korzystają z nich wszystkie banki komercyjne, SKOK-i oraz większość banków spółdzielczych. W raportach znajdują się informacje o każdym spłacanym aktualnie bądź poręczonym przez nas kredycie, w ujęciu miesięcznym. Jeśli w bazie BIK nie ma informacji o danej osobie oznacza to, że w przeszłości nie zaciągała kredytu, nie była poręczycielem bądź też nie wyraziła zgody na przechowywanie informacji po spłaceniu kredytu. Jednym słowem trudno cokolwiek powiedzieć o wiarygodności takiego klienta, a więc znajduje się on w mniej korzystnej sytuacji niż klient, o którym wiadomo, że solidnie spłaca swoje zobowiązania kredytowe.

Poznaj „raport o sobie”

Podobnie jak banki również każdy klient może pobrać „raport o sobie”. Może to być raport PLUS lub PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej (również w wersji angielskiej). W raportach można sprawdzić m.in. bieżący stan swoich zobowiązań kredytowych (z informacją o terminowości ich regulowania i z historią rachunków kredytowych), czy są one aktualizowane, czy poręczony kredyt jest regulowany, a także jaka instytucja przekazała dane do BIK.

To bardzo ważne. Z badań przeprowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej na próbie 400 klientów wynika bowiem, że ok. 92 proc. z nich zgłasza się do Biura Obsługi Klienta BIK, aby przy pomocy „raportów o sobie” poznać przyczyny odmowy udzielenia kredytu lub zweryfikować informacje udzielone przez bank lub SKOK. Raz na pół roku klient może także skorzystać nieodpłatnie z Informacji Ustawowej.

Dlatego warto sięgać po raporty na swój temat, nie czekając, aż zmusi nas do tego sytuacja. W Stanach Zjednoczonych i w wielu krajach europejskich jest to czymś normalnym. W USA o swoją historię kredytową dbają już nawet młodzi ludzie w szkołach średnich czy na studiach, ponieważ to „procentuje” w przyszłości. Taki klient jest bardziej wiarygodny i nie ma problemów z uzyskiwaniem kredytu na realizację różnych życiowych celów. Im lepsza historia kredytowa, tym lepsze postrzeganie klienta przez banki i inne instytucje finansowe.

Korzyści z dobrej historii

Warto zwrócić uwagę, że „raport o sobie” może zawierać także ocenę punktową (Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej). Oczywiście, im lepsza historia kredytowa, a więc terminowe spłacanie kredytów i wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z posiadania ROR czy kart kredytowych, tym wyższa ocena punktowa. Można uzyskać od 192 do 631 punktów. Klienci z najwyższą oceną mogą liczyć na uprzywilejowane traktowanie w bankach np. na atrakcyjniejsze warunki kredytu.

Dobrze byłoby jednak, aby również polscy kredytobiorcy mogli liczyć na tak wymierne korzyści jak kredytobiorcy w innych krajach europejskich. Raport z pozytywną historią kredytową klienta np. z niemieckiej Schufy, wiąże się dla jego posiadacza z konkretnymi korzyściami. Nie tylko niższą ceną kredytu, ale także preferencyjnym traktowaniem m.in. w firmach leasingowych, przy zakupie na kredyt mieszkania czy też zawieraniu umowy o pracę. Także w Polsce zmienia się w tej dziedzinie na lepsze. Raport z pozytywną historią kredytową będący potwierdzeniem naszej wiarygodności można będzie już niedługo wykorzystać nie tylko w banku przy staraniu się o kredyt, ale także przy wynajmie mieszkania, zawieraniu umowy o pracę czy ubieganiu się o kredyt za granicą.

Ważna zgoda

Aby jednak móc korzystać z pozytywnej historii kredytowej, trzeba spłacać kredyty bez opóźnień oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przez Biuro Informacji Kredytowej po ich spłaceniu. Warto przy tym pamiętać, że, informacje dotyczące naszego kredytu gromadzone są BIK przez cały czas trwania umowy z bankiem. Natomiast po wygaśnięciu regularnie spłacanego zobowiązania, w, informacje mogą być nadal przetwarzane tylko za zgodą klienta. Zgadzając się, klient buduje swoją pozytywną historię kredytową, która staje się jego wizytówką w kontaktach z instytucjami finansowymi.

Warto wiedzieć o tym, że opóźnienia w spłatach i zaległości obniżają ocenę punktową. Wpływ ten jest jednak największy w ciągu pierwszego roku od momentu wystąpienia zaległości lub opóźnienia. Po upływie trzech lat przestaje to obniżać ocenę punktową, pod warunkiem, że klient uregulował wszystkie zaległości i w tym okresie nie wystąpiły nowe opóźnienia.

Około 95 proc. informacji zgromadzonych w bazie BIK to informacje pozytywne o kredytobiorcach. W ich interesie jest więc wyrażanie zgody na przetwarzanie informacji na swój temat po spłacie kredytu. Im dłuższa bowiem pozytywna historia kredytowa, tym wyższa ocena punktowa. Warto więc sięgać po Raporty z pozytywną historią kredytową i czuwać nad ich zawartością.

Jak otrzymać raport

„Raporty o sobie” udostępnia Biuro Obsługi Klienta BIK, na pisemny wniosek kredytobiorcy, złożony osobiście lub przysłany pocztą. W pierwszym przypadku klient otrzymuje raport „od ręki”, w drugim – musi poczekać na dostarczenie dokumentu przez listonosza.

Od niedawna Raporty PLUS i Raporty PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej dostępne są także on-line. Na razie tylko dla klientów iPKO, Inteligo oraz Meritum Bank ICB S.A. To tylko kwestia czasu, a również inne banki internetowe będą udostępniały tę usługę swoim klientom.

Jest to ważne, gdyż jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie BIK przez Pentor Research International S.A., aż 96 proc. ankietowanych chciałoby mieć dostęp do swojej historii kredytowej poprzez stronę internetową BIK lub bankowość elektroniczną. Biuro Informacji Kredytowej stara się sprostać tym oczekiwaniom.

Pamiętaj, to zawsze przynosi korzyści, jeśli:

● Regularnie spłacasz swoje raty kredytowe.

● Budujesz i dbasz o swoją historię kredytową – wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych po wygaśnięciu kredytu.

● Kupując mieszkanie na kredyt – najpierw sprawdzisz, jakie dane na Twój temat znajdują się w BIK.

● Pobierzesz z BIK informację o swojej historii kredytowej. Zweryfikujesz jej poprawność, pokażesz w banku, że jesteś wiarygodnym kredytobiorcą.

● Uzyskasz wysoką ocenę punktową swojej historii kredytowej – pamiętaj masz to wpływ.

● Bliżej poznasz co oferuje klientom banków BIK ('Kawiarnia na Kredytowej' to cykl edukacyjny dostępny na www.bik.pl).

Zapraszamy do Biuro Obsługi Klienta BIK przy ul. Postępu 17A w Warszawie, pod numerem tel.: 022 310 44 44, 22 348 44 44.