Od początku uruchomienia programów unijnych na ten okres, podpisano 50 766 umów o dofinansowanie na całkowitą kwotę 224,1 mld zł: z czego UE zrefunduje 154,9 mld zł, a resztę stanowi dofinansowanie krajowe.

Jeśli chodzi o poniesione wydatki, to polscy projektodawcy złożyli wnioski o płatność na kwotę 65 mld zł, z czego UE zrefunduje 47 mld zł.

Ponadto - jak zaznaczył resort - zainteresowani unijnym dofinansowaniem złożyli 159,6 tys. poprawnych wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i krajowe) - 368,4 mld zł.

Niedawno minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zapowiedziała, że 2011 rok będzie zakończeniem +masowego kontraktowania+, czyli podpisywania umów na pieniądze z UE z bieżącej puli. Polska na lata 2007-2013 miała przyznane 67 mld euro. W 2010 roku resort udokumentował w Komisji Europejskiej (w celu refundacji przez Komisję - PAP) o blisko 9 mld zł wydatków więcej niż planował.