Warszawa, Gdańsk i 22 gminy z doliny Parsęty mogą mieć problemy z dokończeniem swoich olbrzymich inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Jeśli KE odbierze im część dotacji, ucierpią także wykonawcy.

Samorządy dostały unijne dotacje (z budżetu na lata 2004 – 2006) na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych pod warunkiem, że skończą pracę do końca tego roku. Tak się jednak nie stało. Aby uniknąć konieczności zwrotu unijnych pieniędzy, resort rozwoju zaproponował tzw. fazowanie. Polegało ono na rozbiciu finansowanych z funduszy UE inwestycji na dwie części. Prace, które nie zostaną ukończone do końca tego roku, zostały wydzielone i miały być sfinansowane ze środków, które Polska dostała na lata 2007 – 2013. Natomiast na wcześniej zakończone roboty samorządy dostaną pieniądze z Funduszu Spójności na lata 2004 – 2006. Na takie rozwiązanie zgodziła się Bruksela.

Jednak na niecały miesiąc przed końcem Funduszu Spójności na lata 2004 – 2006 KE zaczęła rzucać kłody pod nogi samorządów. Z informacji „DGP” wynika, że nie podoba się jej to, że projekty zostały podzielone na dwie części, ale nie podzielono przy okazji przyznanych im dotacji. Stało się wręcz przeciwnie. Samorządy dostaną więcej unijnych pieniędzy. Tylko w przypadku samej Warszawy będzie to prawie 700 mln zł. Dlatego KE chce, by odebrać samorządom część funduszy.

Konieczność podziału budowy oczyszczalni na dwa etapy była spowodowana wzrostem cen materiałów i prac budowlanych. Odebranie im części wsparcia spowoduje, że koszty związane z dokończeniem inwestycji będą musiały pokryć z własnych budżetów.

Ucierpią na tym wykonawcy, bo samorządy mogą nie mieć z czego zapłacić im za wykonane prace i zrealizowanie do końca już rozpoczętych kontraktów.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uspokaja. Według niego KE ma wątpliwości i poprosiła o uzupełnienia dokumentacji o fazowanych inwestycjach. „Przekazaliśmy już do komisji materiały uzupełniające o dwóch projektach. Są one teraz analizowane” – poinformowało nas biuro prasowe resortu.

Samorządy, które w latach 2005 – 2007 dostały dotacje z unijnego Funduszu Spójności na projekty związane z ochroną środowiska, nie mają szczęścia do swoich inwestycji. Dwa lata temu okazało się, że brakuje im prawie 2 mld zł na dokończenie robót. Jedną z głównych przyczyn było umocnienie się złotego w latach 2006 – 2007 (dotacje przyznano im w euro).