Resort skarbu ogłosił na początku grudnia ub.r. przetarg publiczny dotyczący sprzedaży akcji BPS. To już druga próba sprzedaży walorów banku. W sprawie poprzedniego przetargu, ogłoszonego w połowie października 2010 roku, nie wpłynęła żadna oferta.

Inwestorzy mogli do czwartku składać oferty. To ostatnia bankowa resztówka niegiełdowa, czyli spółka, w której SP ma poniżej 10 proc.

BPS z centralą w Warszawie został utworzony 15 marca 2002 roku przez przyłączenie do Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego pięciu banków: Banku Unii Gospodarczej, Lubelskiego Banku Regionalnego, Małopolskiego Banku Regionalnego, Rzeszowskiego Banku Regionalnego oraz Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego.

Akcjonariuszami BPS jest kilkaset banków spółdzielczych z całej Polski. BPS obsługuje klientów korporacyjnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych. Specjalizuje się w obsłudze: samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki.