"Przesuwamy pierwszą, 25-punktową podwyżkę stóp w cyklu zacieśnienia (polityki monetarnej - PAP) z marca na 19 stycznia. Tempo późniejszych podwyżek będzie prawdopodobnie zależało od siły waluty. Sądzimy, że cena 3,65 zł za euro jest rozsądnym celem na koniec roku, choć w ciągu roku możemy zobaczyć 3,55 zł za euro" - napisano w raporcie JP Morgan.

Analitycy banku nie zmienili swojej prognozy o całkowitej wielkości podwyżek stóp procentowych w Polsce. Według nich wzrosną one w tym roku o 100 pkt bazowych, a w pełnym cyklu zacieśniania polityki pieniężnej, czyli do końca 2012 r., o 150 pkt.