"Na pewno zostaną powiększone, to jest oczywiste" - powiedział Boni.

Dodał, że nie dysponuje jeszcze wyliczeniami Komisji Nadzoru Finansowego w tej sprawie i nie może podać, o ile limity zostaną zwiększone. Powiedział, że informacja ta będzie zawarta w projekcie ustawy o zmianach w OFE.

Rzecznik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Łukasz Dajnowicz powiedział w środę, że UKNF przygotowuje dla ministra Boniego wyliczenia "na podstawie przyjętych przez niego założeń". Podkreślił, że UKNF wspiera pod kątem analitycznym prace nad tymi zmianami i jest w stałym kontakcie z ministrem Bonim.

Rząd zamierza zmienić system emerytalny

Rząd, w celu ograniczenia przyrostu długu publicznego i deficytu, zamierza zmienić system emerytalny. Zamiast 7,3 proc. składki do Otwartych Funduszy Emerytalnych ma trafiać 2,3 proc. Pozostałe 5 proc. będzie księgowane na indywidualnych kontach osobistych w ZUS.

Zgodnie z rozporządzaniem rządu z lutego 2004 roku, inwestycje OFE w akcje, prawa do akcji, obligacje zamienne na akcje i prawa poboru spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym nie mogą przekroczyć 40 proc. Taki sam limit dotyczy akcji narodowych funduszy inwestycyjnych.