Od tego roku gospodarstwa ekologiczne będą mogli kontrolować jedynie inspektorzy, którzy zdadzą egzamin z wiedzy teoretycznej przed specjalną komisją powołaną przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Dotychczas kontrolowaniem gospodarstw ekologicznych zajmowały się tzw. jednostki certyfikujące, których jest w naszym kraju jedenaście. Nadal będą one sprawdzały wytwarzanie "naturalnej" żywności, ale za pośrednictwem osoby wpisanej do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego.

Jak zaznaczyła rzecznik IJHAR-S Julita Dąbrowska, kontrole będą odbywały się nie tylko w gospodarstwie rolnym, ale w przetwórniach czy w hurtowniach.

Do rejestru mogą być wpisane osoby, które odbędą szkolenia i zdadzą egzamin przed komisją kwalifikacyjną. W 2010 r. przeprowadzono 10 takich egzaminów. Obejmowały różne rodzaje specjalizacji, takie jak np. ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt, pszczelarstwo czy produkty akwakultury i wodorosty morskie. W sumie certyfikat uzyskały 182 osoby. Inspekcja przewiduje w tym roku dalsze szkolenia osób na inspektorów ekologicznych.

W Polsce zarejestrowanych jest obecnie ok. 20 tys. gospodarstw ekologicznych czyli takich, które produkują żywności bez stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.