Do tej pory GPW obliczała obroty sumując wartości kupna i sprzedaży.

"Wprowadzenie powyższych zmian ma na celu dostosowanie prezentacji informacji w zakresie wartości obrotu instrumentami finansowymi notowanymi na GPW do standardów międzynarodowych" - napisano w komunikacie.

W celu utrzymania porównywalności danych bieżących z danymi historycznymi, GPW rekomenduje uczestnikom rynku giełdowego przeliczenie danych historycznych.