W uzasadnieniu podał, że swoim opakowaniem zbyt przypomina ona Extra Żytnią, której wytwórcą jest Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych „Polmos” w Bielsku-Białej.

Firma ta 18 listopada 2010 roku złożyła do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej pozew, w którym oskarżyła Polmos Białystok o nieuczciwą konkurencję naruszającą interesy jej wiodącego produktu. Co więcej, zdaniem bielskiego Polmosu konkurencja z Białegostoku chce w ten sposób wykorzystać znajomość jej marki do podbicia swoim produktem rynku polskich alkoholi. W związku z tym bielska firma domaga się, aby zaprzestano używania spornych opakowań, wycofano i zniszczono dotychczas wyprodukowane oraz zaniechano sprzedaży wódki Żytniówka w spornej szacie graficznej.