Sugestie takie zawarte są w dokumentach konsultacyjnych Komitetu, w których znajdują się szczegółowe zalecenia dotyczące powiązania premii z wynikami pracy oraz prezentacji danych w poszczególnych grupach wynagrodzeń – relacjonuje serwis BBC.

Publikacje muszą pokazywać wysokość premii przeznaczonych dla menedżerów najwyższego szczebla, pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem oraz „innych osób podejmujących decyzje nacechowane ryzykiem”.

W swoim dokumencie Komitet stwierdza, iż liczy na to, że proponowane regulacje „będą wsparciem dla skutecznej dyscypliny rynkowej oraz pozwolą uczestnikom rynku na ocenę jakości polityki płacowej i jej wpływu na strategię firmy i poziom ryzyka”.

W sprawie przedstawionych propozycji obecnie prowadzone są konsultacje, które powinny zakończyć się do 25 lutego. Akcja Komitetu jest odpowiedzią na kryzys finansowy z 2008 roku, którego przyczyn po części upatruje się w podejmowaniu przez bankierów ryzykowanych decyzji, wynagradzanych potem w formie sowitych premii w gotówce za krótkotrwałe zyski.

Komitet Bazylejski wyraził również zaniepokojenie faktem, ze poprzednie, mniej szczegółowe zalecenia były w różnych krajach stosowane bardzo niekonsekwentnie, co utrudniało porównywanie polityki płacowej w międzynarodowej skali.

Zalecenia te nie idą jednak tak daleko, jak w przypadku europejskiego regulatora rynku finansowego, który na początku grudnia ustalił limity wypłat premii, w tym odsetek bonusów płaconych w gotówce.