Dyrektorzy banków, które otrzymały wsparcie z funduszy publicznych, będą mieli ograniczone pensje do 500 tys. euro, a wypłaty co najmniej 40 proc. premii zostaną przełożone o pięć lat – wynika z dokumentu przyjętego przez Komitet ds. Gospodarczych i Walutowych parlamentu obradującego w Strasburgu.

Parlamentarzyści na całym świecie uważają, że premie przyznawane przez instytucje finansowe przyczyniły się do nadmiernego podejmowania ryzyka, co było jedną z przesłanek wybuchu najgorszego kryzysu finansowego na świecie od czasu zakończenia II wojny światowej. Szwecja w zeszłym roku zgłosiła propozycję regulacji, która pozbawi bankierów w Europie części premii na okres trzech lat, zaś wpłata co najmniej 50 proc. bonusów musiałaby odbywać się w akcjach.

Parlament Europejski będzie w lipcu głosował na propozycjami komitetu, które mają wejść w skład projektu nowych regulacji dotyczących wymogów kapitałowych w bankach. Projekt Komisji Europejskiej musi uzyskać aprobatę wszystkich rządów członkowskich i Parlamentu, zanim wejdzie w życie, co może zająć prawie rok.