Energa Invest otrzymała warunki przyłączenia elektrowni gazowo-parowej o mocy 874 MWe do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Natomiast Energa Kogeneracja dostała pozwolenie na budowę bloku biomasowego o mocy 20 MWe.

Największa w Polsce

Elektrownia gazowa ma być największą tego typu inwestycją w Polsce. Spółka realizuje ją w Grudziądzu w ramach programu Energa Progaz razem z irlandzką spółką ESB International. Zgodnie z otrzymanymi warunkami elektrownia zostanie przyłączona do rozbudowywanej stacji 400 kV Grudziądz-Węgrowo. Zarówno budowa elektrowni, jak i rozbudowa stacji energetycznej jest realizowana planowo i ma się zakończyć w 2015 roku. Inwestycja zwiększy własne moce wytwórcze Energi, które obecnie wynoszą ok. 1200 MWe.

Ilość energii wyprodukowanej w elektrowni w Grudziądzu przekroczy w ciągu roku 6 mln MWh. Energią tą będzie można zasilić ok. 2 mln gospodarstw domowych. Roczne zużycie gazu potrzebnego do wyprodukowania takiej ilości energii szacowane jest na 1,2 mld m sześc. Przewidywane nowoczesne rozwiązania technologiczne będą charakteryzowały się niskimi wskaźnikami wpływu na środowisko. Emisja dwutlenku węgla dla tego obiektu będzie o 40 proc. niższa w porównaniu do jednostki węglowej o takiej samej mocy i skali produkcji.

Blok na biomasę

Jeszcze bardziej zaawansowany jest projekt budowy bloku biomasowego w Enerdze Kogeneracja w Elblągu. Spółka dostała właśnie pozwolenie na budowę bloku biomasowego o mocy 20 MWe, kończąc tym samym żmudny etap przygotowywania niezbędnej dokumentacji. Równolegle prowadzi przetarg na generalnego wykonawcę nowego bloku. Rozpoczęcie budowy planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku, natomiast jej zakończenie na koniec roku 2012.

Blok spalający biomasę w postaci pelet ze słomy będzie produkował w skojarzeniu zieloną energię elektryczną oraz ciepło na potrzeby mieszkańców Elbląga – rocznie odpowiednio ponad 160 tys. MWh oraz około 796 tys. GJ. Planowane zużycie biomasy będzie kształtowało się na poziomie około 135 tys. ton rocznie.

Inwestycja pozwoli spółce zwiększyć własne moce wytwórcze, zyskać status odnawialnego źródła energii oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 155 tys. ton rocznie. Realizacja budowy nowego bloku będzie mieć pozytywny wpływ nie tylko na spółkę i środowisko, ale również na rozwój Elbląga oraz regionu, znacząco poprawiając bezpieczeństwo energetyczne miasta. Z kolei wzrost popytu na słomę i uprawy energetyczne oznacza zwiększenie aktywności gospodarczej w regionie oraz możliwość powstania nowych miejsc pracy w zakładach produkujących pelety na potrzeby nowego bloku energetycznego.

Elektrownia w Ostrołęce

Jedną ze sztandarowych inwestycji Energi jest blok o mocy 1000 MWe w elektrowni węglowej w Ostrołęce. Spółka zakończyła już fazę projektowo-dokumentacyjną tej inwestycji. Obecnie oczekuje na pozwolenia na budowę nowego bloku, który znajduje się na liście infrastruktury krytycznej (priorytetowych elementów) Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) Polski stworzonej przez Ministerstwo Gospodarki ze względu na zasadniczy wpływ na stabilność pracy KSE w centralnej i północno-wschodniej Polsce. Jest to obecnie jeden z najbardziej zaawansowanych projektów inwestycyjnych w systemowe źródła wytwórcze w Polsce, praktycznie jedyny w części kraju najbardziej narażonej na skutki deficytu energii elektrycznej. Energa i PSE-Operator na podstawie zawartej w 2008 roku umowy o przyłączeniu nowego bloku do krajowej sieci przesyłowej realizują inwestycje budowy linii Ostrołęka-Narew i Ostrołęka-Olsztyn oraz modernizacji stacji elektroenergetycznej Ostrołęka. Trwają rozmowy z inwestorami strategicznymi oraz instytucjami finansowymi zainteresowanymi udziałem w tym przedsięwzięciu. Koszt budowy bloku szacowany jest na ok. 6 mld zł. Grupa chce ją realizować przy udziale partnera strategicznego.

Grupa Energa zawarła wieloletnią umowę ze spółką Lubelski Węgiel Bogdanka. Kontrakt zabezpiecza dostawy paliwa dla budowanego bloku energetycznego. Przy cenie kontraktowej węgla ustalonej na podstawie cen na rynkach światowych wartość umowy zamyka się w kwocie około 12,5 mld zł. Ustalone zostały zasady współpracy w okresie pierwszych 19 lat eksploatacji po uruchomieniu bloku, które planowane jest rok 2016.

Jedną ze sztandarowych inwestycji Energi jest blok o mocy 1000 MWe w elektrowni węglowej w Ostrołęce. Spółka zakończyła już fazę projektowo-dokumentacyjną