News Corp. ma już 39 proc. udziałów w BSkyB i chce wykupić pozostałe 61 proc. za 7,8 mld funtów w celu skonsolidowania biznesu, w którego utworzeniu odegrał kluczową rolę. Do koncernu na Wyspach należy jeszcze kilka wiodących tytułów prasowych, w tym Sun, News of the Word, Times i Sunday Times.

“Jestem przekonany, że fuzja nie osłabi konkurencyjności w Wielkiej Brytanii. Sprawy pluralizmu mediów należą do gestii władz brytyjskich” – głosi oświadczenie Joaquina Almunii, unijnego komisarza ds. konkurencyjności.

Ofcom, brytyjski regulator rynku komunikacji i łączności, dopiero bada transakcję w celu ustalenia, czy nie zapewni ona zbyt dużej kontroli News Corp. nad mediami w Wielkiej Brytanii.