Przedsiębiorcy obawiają się m.in. niestabilnej sytuacji podatkowej, związanej z planowaną podwyżką VAT, mniejszymi możliwościami odpisywania VAT od paliw czy też zakupywanych na użytek firmowy pojazdów, jak również pojawiającymi się sygnałami o możliwym wzroście składek rentowych.

Zdaniem KIG pozytywną postawę przedsiębiorców wzmocnić może jedynieczytelny sygnał od rządu, który w sposób jednoznaczny określi plany fiskalne gabinetu Donalda Tuska.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez KIG, ponad 66 proc. polskich przedsiębiorców planuje zwiększyć obroty w 2011 roku, a tylko 10 proc. oczekuje spadku – co plasuje Polskę na trzecim miejscu w Europie po Szwecji i Estonii. Badania wykazały także, że blisko dwie trzecie przedsiębiorców planuje zwiększyć swoją sprzedaż. 

Oczekiwania na rok 2011 są bardziej optymistyczne w sektorzeprzemysłowym niż w sektorze usług.  Także ponad 45 proc.  badanych planuje wzrost eksportu, natomiast 46 proc. planuje zachować sprzedaż za granicę  na dotychczasowym poziomie.Pomimo poprawy sytuacji ekonomicznej kontrahentów (zwłaszcza Niemiec) nadaldużym problemem dla polskich eksporterów jest niestabilny kurs złotego.

Znacznie mniej optymizmu polscy przedsiębiorcy wykazują w sferze klimatu biznesowego. Po raz pierwszy w historii badania EES wystąpiła przewaga oczekiwań negatywnych nad pozytywnymi na kolejny rok, co świadczy o dużych obawach co do  przyszłego stanu otoczenia biznesowego.

Zaledwie 27 proc. przedsiębiorców uważa, że warunki prowadzenia biznesu będą korzystniejsze. 28 proc. sądzi, iż ulegną one pogorszeniu,  a 43,6 proc. – że pozostaną bez zmian. pozostaną bez zmian. Plasuje to Polskę w grupie państw o najniższej ocenie spodziewanychwarunków do prowadzenia działalności gospodarczej.