Według raportu NBP przedsiębiorstwa oceniły jednorazowe koszty wprowadzenia nowych stawek VAT jako "niezbyt duże" - taką opinię wyraziło 89 proc. respondentów. Ale firmy wskazały, że zmiana ta spowodowała spore trudności oraz wzrost obaw o tempo kształtowania się inflacji.

"Jeśli chodzi o przeniesienie wzrostu stawek VAT na ceny, to takie plany ma ok. 53 proc. badanych, w tym 39 proc. firm zrobi to w styczniu br. W większości tych firm cały ciężar wzrostu podatku zostanie przerzucony na odbiorców" - napisano w raporcie.

Z ankiety wynika też, że w co trzeciej firmie podwyżka VAT nie zostanie w ogóle uwzględniona w cenach. "Obawy o pojawienie się negatywnych następstw zmian podatku VAT mogły być jedną z przyczyn częstszych redukcji kosztów, przeprowadzonych w IV kw. 2010 r." - wskazano.

Rosnący popyt, zwłaszcza ze strony odbiorców zagranicznych

Zdaniem NBP w IV kw. 2010 oceny sytuacji w sektorze przedsiębiorstw w dalszym ciągu się poprawiały, czemu sprzyjał rosnący popyt, zwłaszcza ze strony odbiorców zagranicznych. "Zanotowano przy tym wyraźny wzrost optymizmu prognoz na kolejny kwartał, po dwóch kwartałach spadku" - napisano.

Ankietowane firmy oczekują, że inflacja wyraźnie wzrośnie. "Odmiennie niż w poprzednim kwartale, w I kw. br. nakłada się to również na znacznie częściej planowane podwyżki cen na towary i usługi oferowane przez ankietowane firmy" - podano.