EDF jest uniwersalnym koncernem energetycznym. Produkuje energię, przesyła ją, sprzedaje i dostarcza do domów klientów. Działa też na rynku gazu. Niebawem będzie budował wraz z koncernem Total terminal LNG w Dunkierce. Jest obecny w 24 krajach świata, obsługując 38 mln klientów i zatrudniając 161 tys. pracowników. Największe udziały rynkowe ma we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Włoszech.

Ograniczanie emisji

Jest też w Europie liderem branży energetycznej w walce ze zmianami klimatycznymi. Produkując prąd, emituje bowiem trzy razy mniej CO2 w przeliczeniu na 1 kWh niż wynosi europejska średnia. Zawdzięcza to swym licznym elektrowniom jądrowym, inwestycjom w energetykę odnawialną i innowacje. W badania naukowe i rozwój inwestuje średnio milion euro dziennie, dzięki czemu ma już 390 własnych opatentowanych wynalazków i rozwiązań.

Dział badań i rozwoju EDF we Francji zajmuje się trzema priorytetowymi obszarami: ograniczeniem emisji CO2 poprzez stosowanie rozwiązań alternatywnych dla pozyskiwania energii z paliw kopalnych, dostarczaniem klientom nowych technologii oraz poprawą bezpieczeństwa sieci przesyłowych.

Energia jądrowa

Wytwarzanie energii jądrowej wydaje się dziś być najważniejszą, obniżającą do minimum emisję CO2, alternatywą dla produkcji prądu z paliw kopalnych. Z tego głównie wynika dzisiejszy renesans energetyki jądrowej. Do grupy EDF należy co piąta elektrownia atomowa na świecie, co daje jej pozycję globalnego lidera tej branży. Tylko we Francji ma 58 reaktorów, w których nigdy nie doszło do żadnej poważnej awarii. EDF eksploatuje elektrownie z reaktorami wodnymi ciśnieniowymi (PWR), a od grudnia 2007 roku kieruje budową pierwszego reaktora EPR we Francji. Rozruch jest planowany na 2012 rok, a oddanie do użytku komercyjnego w 2013 roku.

Grupa EDF inwestuje w technologię EPR także w Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczęto prace budowlane w pierwszych lokalizacjach, w których docelowo powstaną cztery reaktory tego typu. Ale i w Chinach, gdzie zaczęła budowę dwóch reaktorów EPR w ramach spółki joint venture z CGNPC, operatorem jądrowym w prowincji Guangdong. Zamierza też inwestować w nie we Włoszech (realizuje tam studium wykonalności dla czterech reaktorów EPR) i w Stanach Zjednoczonych, gdzie za pośrednictwem spółki zależnej UniStar Nuclear Energy złożono wnioski licencyjne na pierwsze amerykańskie reaktory EPR.

Energia odnawialna

Grupa EDF, chcąc być ekologicznym liderem w branży, inwestuje też dużo w energetykę odnawialną i oferuje swym klientom rozwiązania pozwalające oszczędzać energię. Jest numerem jeden w Europie wśród producentów energii wytwarzanej w elektrowniach wodnych. Około 9,5 proc. energii produkowanej przez ten koncern we Francji pochodzi z hydroelektrowni. Grupa rozwija produkcję ze źródeł odnawialnych na całym świecie. W Laosie EDF zbudował hydroelektrownię Nam Theun 2 (moc 1070 MW). Do końca 2012 roku spółka EDF Energies Nouvelles planuje budowę nowych elektrowni o mocy 4000 MW opartych głównie na energii wiatru i słońca. W odnawialne źródła energii inwestują też spółki zależne EDF w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Niemczech.

EDF we Francji oferuje swym klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie oszczędności energii oraz zmniejszania emisji CO2, przy czym działania te obejmują całe spektrum rozwiązań – od projektu urządzeń po ich instalację i serwis w zakresie termoizolacji budynków, urządzeń wentylacyjnych, pomp ciepła czy paneli słonecznych.

Moce i bezpieczeństwo

Grupa EDF stale zwiększa swoje moce produkcyjne. Jej wydatki na inwestycje we Francji potroiły się w latach 2005-2008, a na remonty urządzeń uległy podwojeniu. W 2008 roku koncern uruchomił we Francji nowe bloki o łącznej mocy 1670 MW zasilane olejem, gazem i węglem, by sprostać zapotrzebowaniu na energię w godzinach największego poboru prądu. W Wielkiej Brytanii, przejmując British Energy stał się największym producentem energii w tym kraju. Spółka zależna EDF buduje obecnie trzy turbiny gazowo-parowe o łącznej mocy 1300 MW. Natomiast we Włoszech w latach 2001-2007 inna firma francuskiego koncernu, Edison, oddała do użytku osiem takich turbin.

EDF zwiększa również bezpieczeństwo dostaw gazu w Europie na mocy umów zakupu tego surowca, porozumień o współpracy z producentami (w tym w Katarze), ale i poprzez zakup złóż gazowych na Morzu Północnym, przejęcie złoża w Egipcie oraz współudział w budowie i obsłudze terminalu LNG Rovigo we Włoszech.