EDF działa w Polsce od ponad 10 lat, odkąd wziął udział w prywatyzacji naszego sektora energetycznego. Francuska firma została wtedy głównym akcjonariuszem kilku z największych producentów energii w naszym kraju, m.in. Elektrowni Rybnik, Elektrociepłowni Kraków, EC Wybrzeże, zaopatrujących w ciepło i prąd Trójmiasto, oraz Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja. W modernizację i rozbudowę każdej z nich EDF zainwestował setki milionów złotych. Tylko nowa elektrociepłownia gazowa dla zielonogórskiej spółki francuskiego koncernu kosztowała 600 mln zł.

Dziś EDF ma w naszym kraju 10-procentowy udział w produkcji prądu i 20-proc. w rynku tzw. ciepła sieciowego (chodzi o ciepłą wodę do ogrzewania budynków i użytkową, dostarczaną do mieszkań i domów za pośrednictwem miejskich sieci ciepłowniczych), czemu zawdzięcza pozycję drugiego pod względem wielkości odbiorcy węgla w Polsce. Kupuje u nas 7 mln ton tego surowca rocznie, co stanowi niemal 10 proc. krajowego wydobycia.

Swoje polskie spółki EDF zrestrukturyzował i obniżył w nich koszty, dzięki czemu są one zaliczane – tak, jak inne sprywatyzowane firmy energetyczne w kraju – do najtańszych producentów ciepła i prądu w Polsce, ale także najwydajniejszych oraz najbardziej ekologicznych. Między innymi dzięki temu, że większość z nich produkuje energię w tzw. skojarzeniu. Ta metoda, zwana kogeneracją, daje dużo większą sprawność energetyczną niż w przypadku klasycznych elektrowni (w tych drugich wykorzystuje się najwyżej 40 proc. energii zawartej w każdej tonie węgla, a reszta się marnuje, w kogeneracji, dzięki jednoczesnej produkcji prądu i ciepła, ten wskaźnik jest nawet dwa razy wyższy).

Francuski koncern jest też współwłaścicielem grupy Dalkia, która ma w Polsce kilkadziesiąt sieci ciepłowniczych i ciepłowni. W tym tak dużych, jak miejskie elektrociepłownie w Łodzi i Poznaniu.

Obecnie EDF jest jedną z pięciu największych działających w Polsce firm energetycznych. Należy też wspomnieć, że sporo inwestuje w ekologię. Instalacja odsiarczania w Elektrowni Rybnik kosztowała 240 mln zł. Każda z polskich spółek francuskiego koncernu może poszczycić się certyfikatem ISO 14001, przyznawanym za wdrożenie określonych ekologicznych norm i standardów w zarządzaniu firmą. EDF jest także w Polsce jednym z liderów w wykorzystaniu biomasy – zaliczanej do ekologicznych i odnawialnych źródeł energii – do produkcji ciepła i prądu. W 2008 roku wytworzył z niej 430 gigawatogodzin energii, a w zeszłym roku podwoił tę ilość.

To tylko jedna z odsłon aktywności polskich spółek EDF w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Z drugiej strony wspierają one bowiem finansowo kulturę, oświatę, służbę zdrowia i pomagają osobom niepełnosprawnym.

POLSKIE SPÓŁKI EDF

Elektrownia Rybnik S. A.

To największa elektrownia na Górnym Śląsku i jedna z głównych w kraju. Wytwarza rocznie 9000 GWh prądu, co stanowi ok. 7 proc. jego produkcji w Polsce. Może zaspokoić 8 proc. krajowego popytu na energię elektryczną. Rocznie zużywa 4 mln ton węgla kamiennego (5 proc. krajowego wydobycia tego surowca) pochodzącego z okolicznych kopalń. Udało się jej znacznie ograniczyć emitowane zanieczyszczenia, dzięki realizowanym od lat inwestycjom proekologicznym. W Elektrowni działają m.in. instalacja mokrego odsiarczania spalin (IMOS) oraz instalacja do spalania biomasy razem z węglem (Biomax). Elektrownia Rybnik od wielu lat wspiera finansowo szkoły, placówki sportowe, kulturalne oraz takie instytucje jak Śląskie Centrum Chorób Serca, czy Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty”.

Elektrociepłownie Wybrzeże S. A.

To jedna z największych firm energetycznych na Pomorzu. W skład spółki wchodzą: Elektrociepłownia Gdańska i Elektrociepłownia Gdyńska. Oba zakłady produkują ciepło i energię elektryczną na potrzeby mieszkańców Trójmiasta oraz wiele tamtejszych przedsiębiorstw i instytucji. Są jedynym dostawcą ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Rumi.

Spółka zwraca szczególną uwagę na działania związane z redukcją emisji zanieczyszczeń i dwutlenku węgla. Ten efekt uzyskuje m.in. przez wzrost efektywności produkcji i wykorzystanie biomasy. Spółka ufundowała dwie automatyczne stacje monitoringu jakości powietrza w Gdańsku i Gdyni.

Spółka Elektrociepłownie Wybrzeże dąży również do poprawy efektywności gospodarki wodno-ściekowej oraz spalania biomasy. Została zarejestrowana w Systemie EMAS, który składa się z ekologicznych wymagań i zasad weryfikacji organizacji w unijnym systemie zarządzania i audytu (Eco-Management and Audio Scheme) ustanowionych przez Parlament Europejski i bazująch na wymogach normy ISO 14001, ale bardziej od nich restrykcyjnych i prestiżowych.

Spółka jest otwarta na sponsoring kultury. Sztandarowym projektem w tej dziedzinie stało się przekształcenie zamkniętej po 100 latach eksploatacji Elektrociepłowni Ołowianka w salę koncertową Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Wyłączony z eksploatacji obiekt Elektrociepłownie Wybrzeże przekazały Skarbowi Państwa z przeznaczeniem na cele kultury. Sala została oddana do użytku w 2003 roku. Kolejną tego typu inwestycją było przywrócenie dawnej świetności Dworowi Młyniska, który jest silnie wpisany w historię Gdańska.

Oprócz tego firma angażuje się w sponsoring sportu, imprezy integracyjne dla niepełnosprawnych, a także rekultywację miejskich terenów zielonych (projekt „Zielony Park”).