PKO Bank Polski podpisał kolejną umowę z Bankiem Rozwoju Rady Europy, na mocy której uzyska linię kredytową w wysokości 150 mln euro przeznaczoną na finansowanie potrzeb inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw – poinformował bank w poniedziałkowym komunikacie.

W ramach programu firmy z sektora MSP mogą uzyskać kredyty inwestycyjne na preferencyjnych warunkach cenowych.

Program realizowany we współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB - Council of Europe Development Bank) polega na elastycznym finansowaniu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze prywatnym. Głównym jego celem jest tworzenie i zachowanie opłacalnych z ekonomicznego punktu widzenia miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przyczynia się on także do wzmocnienia pozycji tego sektora poprzez ułatwienie mu dostępu do średnio i długoterminowego finansowania inwestycji.

„Dzisiejsza umowa z CEB jest już drugą, po uzyskanej w 2008 roku linii kredytowej na kwotę 100 mln euro, którą w pełni wykorzystaliśmy. Zainteresowanie uzyskaniem kredytów współfinansowanych z linii CEB było bardzo duże - w sumie udzieliliśmy ponad 3,6 tys. kredytów, o średniej kwocie sięgającej 275 tys. zł – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO BP.

Przedmiotem finansowania w ramach linii kredytowej CEB mogą być projekty inwestycyjne związane z zakupem maszyn, urządzeń, pojazdów, sprzętu IT, a także budową, remontem, modernizacją lub zakupem budynków bezpośrednio powiązanych z projektem inwestycyjnym, w tym koszt nabycia i przygotowanie gruntu do tego celu. Kredyty w ramach oferty mogą zostać przeznaczone również na współfinansowanie projektów unijnych.

Ponadto klienci mogą pozyskać środki na preferencyjnych warunkach cenowych, które dotyczą pobieranych prowizji kredytowych.Bank Rozwoju Rady Europy jest najstarszą międzynarodową instytucją finansową w Europie i podlega wyłącznej władzy zwierzchniej Rady Europy.

Bank blisko współpracuje z innymi instytucjami międzynarodowymi, w szczególności finansowymi. Jest bankiem wielostronnego rozwoju, o społecznym powołaniu.PKO BP jest liderem polskiego sektora bankowego pod względem wyników finansowych. Po 3. kwartale 2010 roku osiągnął zysk netto w wysokości 2,5 mld zł, co stanowiło blisko 29 proc. zysków wszystkich rodzimych banków w tym okresie.