We wrześniu ubiegłego roku 51 przedsiębiorców złożyło w MSP wnioski o pomoc publiczną. W sumie starali się oni o ponad 183,5 mln zł.

O pomoc mogły się ubiegać firmy znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a także poszkodowane w wyniku powodzi. Ministerstwo przewidziało na ten cel 100 mln zł z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Największe zainteresowanie pomocą publiczną wykazali przedsiębiorcy z sektora transportowego. Wnioski złożyły również firmy z sektorów: obronnego, chemicznego, przetwórstwa rolno-spożywczego, poligraficznego, budowlanego i stoczniowego.

"Resort skarbu rozpatrzył do tej pory czterdzieści dwa wnioski. Osiemnaście wniosków uzyskało pozytywną rekomendację ministra skarbu, z czego dziesięć zostało złożonych w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu ich przekazania Komisji Europejskiej, a dwadzieścia cztery - odrzucono ze względów formalnych i proceduralnych lub zostały wycofane przez spółki" - powiedział PAP rzecznik MSP Maciej Wewiór. Jak dodał, do rozpatrzenia zostało jeszcze dziewięć wniosków.

Przedsiębiorca musi spełniać kryteria związane z udzielaniem pomocy publicznej

Resort skarbu nie wyznaczył sztywnej kwoty, o którą może ubiegać się firma. MSP ma analizować każdy wniosek i uznawać deklarowane sumy. Przedsiębiorcy przeciętnie wnioskowali o ponad 3,5 mln zł; najwyższa kwota to 24,78 mln zł, a najniższa - 125 tys. zł.

Przedsiębiorca musi jednak spełniać kryteria związane z udzielaniem pomocy publicznej. O dotacje mogą ubiegać się firmy, które wcześniej nie otrzymały pomocy publicznej, gdyż można ją uzyskać tylko jeden raz. Bardzo ważnym kryterium jest również dobry program restrukturyzacji, czyli pomysł na to, jak spółka ma się rozwinąć dzięki dotacji. Ważne jest również, czy dzięki tym środkom spółka odzyska rentowność i trwałą zdolność do konkurowania na rynku.

Poszczególne programy dotyczące restrukturyzacji lub modernizacji firm muszą być notyfikowane w Komisji Europejskiej. W poprzednich latach - w zależności od wielkości - firma otrzymywała od kilku do kilkunastu milionów złotych pomocy publicznej.