Prezesem zarządu został dotychczasowy szef ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, a wiceprezesami Jerzy Bańka i Mieczysław Groszek (dotychczas w zarządzie ZBP było 11 osób).

Jako priorytety działalności ZBP na najbliższe lata, cytowany w komunikacie Związku Pietraszkiewicz wymienił dbanie o dalszą budowę potencjału polskiego sektora bankowego i zabieganie o dobre i rozważne regulacje na szczeblu międzynarodowym i krajowym.

"Zgodnie z zapowiedzią prezesa ZBP, w najbliższych latach wyzwaniem będzie budowa potencjału instytucji otoczenia biznesu. Istotne znaczenie mają również dobre rozwiązania podatkowe, sprawność funduszy poręczeniowo-gwarancyjnych i sensowne rozwiązania prawne, gwarantujące pewność obrotu. Banki wciąż pozostaną aktywne na polu absorpcji środków unijnych, intensyfikując swoje działania. Nowym wyzwaniem będzie także walka z wykluczeniem finansowym, będącym skutkiem kryzysu finansowego" - napisano w komunikacie ZBP.

Przewodniczącym rady został prezes BGŻ Jacek Bartkiewicz

NWZ związku wybrało także Radę Związku. Jej przewodniczącym został prezes BGŻ Jacek Bartkiewicz. Cytowany w informacji ZBP Bartkiewicz powiedział, że zmiany w statucie, które ZBP wprowadził po ostatnim Walnym Zgromadzeniu, spowodowały szereg zmian w funkcjonowaniu Izby.

"Przede wszystkim przystosowano funkcjonowanie Związku do wymogów dzisiejszych czasów. To rezultat debaty w naszym środowisku, której celem było wzmocnienie możliwości codziennego działania Związku oraz koncentrowanie aktywności Prezesów banków zasiadających w organach ZBP na sprawach o strategicznym znaczeniu dla sektora" - wyjaśnił Bartkiewicz.

Następne zwyczajne Walne Zgromadzenie ZBP odbędzie się 27 kwietnia 2011 r.