Propozycja udzielenia gwarancji rządowych na spłatę zobowiązań dla przedsiębiorców, którzy zabezpieczali się przed ryzykiem walutowym w sposób poprawny, została przedstawiona przez prezesa Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztofa Pietraszkiewicza w komunikacie.

"Proponuję udzielenie przedsiębiorcom, którzy zabezpieczali się przed ryzykiem walutowym w sposób poprawny, gwarancji rządowych na spłatę zobowiązań, co pozwoli na rozwiązanie problemu opcji i umożliwi dalsze finansowanie ich działalności. W przeciwnym razie cała gospodarka w wyniku zamachu na, i tak kruchą w Polsce, prawną pewność obrotu gospodarczego poniesie ogromne straty" - napisał Pietraszkiewicz.

Prezes ZBP podkreślił, że wielu przedsiębiorców, mimo poprawnego zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym, poniosło straty uniemożliwiające im wywiązanie się z umów na skutek ogromnej dewaluacji złotego.

"Obietnice i zapowiedzi skutkują jedynie odchodzeniem przedsiębiorców od rozmów z bankami"

Pietraszkiewicz zaapelował do rządu, prezesa NBP oraz liderów partii politycznych o skupieniu się na udzielaniu rzeczywistego wsparcia polskim przedsiębiorcom. Jego zdaniem obietnice i zapowiedzi dotyczące problemu opcji bez rzeczywistych propozycji rozwiązania sytuacji skutkują jedynie odchodzeniem przedsiębiorców od rozmów z bankami, co w rezultacie pogłębia ich straty i zmniejsza szanse na restrukturyzację zadłużenia.

"Realnej pomocy potrzebują m.in. przedsiębiorcy, którzy w wyniku recesji w krajach, do których wysyłali swoje towary, utracili rynek zbytu na swoje produkty, a nadal muszą płacić za ubezpieczanie się od ryzyka zmiany kursu walut" - dodał.

Pietraszkiewicz zwrócił też uwagę, że kłopoty z opcjami są sztucznie wyolbrzymiane przez wąską grupkę tych, którzy przez lata poprawiali swoje wyniki finansowe wykorzystując te instrumenty, natomiast kiedy podjęli nadmierne ryzyko, a drastycznie osłabił się złoty, zaczęli ponosić duże straty.

"Będziemy mogli m.in. dzięki gwarancjom finansować rozwój tysięcy polskich przedsiębiorstw oraz wielkich strategicznych projektów państwowych" - podsumował.