„Jednym z głównych czynników opóźniających proces cyfryzacji w Polsce jest impas legislacyjny. Brak rozstrzygnięć w jaki sposób wybrane podmioty mają rozwijać i wdrażać telewizję cyfrową w Polsce, pociąga za sobą zastój i brak oczekiwanych odpowiednich działań zarówno ze strony nadawców telewizyjnych, jak i dostawców infrastruktury" – czytamy w raporcie.

Z przeprowadzonych przez KPMG badań wynika, że w 2012 roku – w terminie rekomendowanym przez Komisję Europejską – całkowitego telewizyjnego nadawania analogowego zaprzestanie 24 z 27 państw Unii Europejskiej. 

Okres przełączania został już zakończony w 13 państwach europejskich

Okres przełączania, podczas którego jest równolegle prowadzona naziemna transmisja analogowa i cyfrowa, został już zakończony w 13 państwach europejskich, w tym w 10 z UE.

Tymczasem w Polsce zaplanowane na 2013 rok wyłączenie nadawania naziemnej telewizji analogowej może zostać opóźnione nawet do roku 2015, a więc do czasu, kiedy wygasa międzynarodowa ochrona emisji analogowych.

„Tylko uruchomienie kilka miesięcy temu dwóch multipleksów mających na celu odtworzenie w wersji cyfrowej oferty analogowej (czyli dostępu do wybranych programów nadawanych przez TVP, Polsat, TVN i TV Puls) odbyło się z prawie rocznym opóźnieniem" – powiedział partner w KPMG Jerzy Kalinowski.

KPMG zwraca jednak uwagę, że opóźnienie w procesie cyfryzacji ma także pozytywny skutek. Według raportu obecnie polscy konsumenci mają do wyboru standard kodowania MPEG-4, który zastąpił standard MPEG-2, wdrażany w Europie Zachodniej.