629 tys. rodzin uprawnionych do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej, będzie mogło korzystać z 30-proc. zniżki na energię elektryczną

W listopadzie może też trafić pod obrady rządu projekt ustawy o tzw. wrażliwych odbiorcach energii elektrycznej. 629 tys. rodzin uprawnionych do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej, będzie mogło korzystać z 30-proc. zniżki na energię elektryczną - zakłada projekt.

Według projektu MG ulga dotyczyłaby określonego limitu energii elektrycznej, który zależałby z kolei od wielkości gospodarstwa domowego. Osoby samotne miałyby prawo do bonifikaty na 900-1000 kWh rocznie, rodziny 2-4-osobowe - na 1250 kWh, a rodziny składające się z więcej niż 4 osób mogłyby mieć 30 proc. zniżki na 1,5 tys. kWh w roku. Przeciętne polskie gospodarstwo domowe zużywa ok. 1500 kWh rocznie.

Żeby skorzystać ze zniżki na prąd, odbiorcy będą musieli przedstawić przedsiębiorstwu energetycznemu m.in. kopię decyzji o przyznaniu zasiłku (stałym lub okresowym) oraz oświadczenie o liczbie osób w rodzinie. Udzielane zniżki mają być rekompensowane przedsiębiorstwom energetycznych dotacjami.