Głównie drobni inwestorzy sprzedawali wczoraj papiery warszawskiej giełdy. Zapłacili za nie po 43 zł, mogli je spieniężyć po 50,75 – 54 zł. Ponieważ każdy inwestor dostał maksimum 25 akcji za 1075 zł, dziś mógł zarobić 200 – 210 zł. Procentowo wynik był niezły. Indywidualny akcjonariusz GPW zyskał na sprzedaży od 18 do niemal 26 proc. Inwestorzy instytucjonalni, którzy płacili za akcje 46 zł – od 10 do 17 proc. Obroty przekroczyły 1,1 mld zł.

Giełda na giełdzie

Debiut 390. spółki na warszawskim parkiecie miał wyjątkową oprawę. Byli premier, minister finansów, plejada postaci, które tworzyły polski rynek kapitałowy, i polityków. Było się czym pochwalić. GPW to w końcu lider w regionie. Symbol polskich przemian gospodarczych. Spółka, która przyzczyniła się do popularyzacji inwestowania w akcje.

Na symboliczny dźwięk dzwonu ogłaszający I notowanie czekało 323 tys. drobnych inwestorów, którzy chcieli zostać właścicielami warszawskiego parkietu.

Kupili oni akcje za ponad 350 mln zł, ale chętni byli na cztery razy więcej.

Zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych ponad 25-krotnie przekroczyło podaż. Wartość zapisów wyniosła więc 21,5 mld zł.

Skarb Państwa sprzedał 63,82 proc. akcji giełdy i zachował 35-proc. pakiet, którego na razie nie sprzedaje, chociaż nie wyklucza, że może on trafić do inwestorów finansowych lub inwestora strategicznego. Drobni inwestorzy otrzymali 19,1 proc. akcji GPW, podobna ilość trafiła do krajowych instytucji. Zagraniczne podmioty objęły 25,5 proc.

Wiesław Rozłucki, założyciel i długoletni prezes GPW, chwalił wczoraj w rozmowie z „DGP” sposób przeprowadzenia prywatyzacji giełdy. Przyznał jednak, że przyszło na to czekać bardzo długo. Już gdy uruchamiano warszawski parkiet w 1991 r., planowano, że trafi on w prywatne ręce najwcześniej, jak będzie to możliwe.

Spóźniona prywatyzacja

Gdyby akcje GPW wcześniej trafiły na parkiet, to warszawska giełda miałaby większe szanse na to, by dokonać udanych akwizycji w regionie. Państwowa instytucja nie była mile widziana w charakterze inwestora. Przegrała kilka starć o inne giełdy, np. w Pradze. Podobnie jak parkiet w Budapeszcie i Lublanie trafił on w ręce głównego konkurenta GPW – wiedeńskiej giełdy. – Teraz, kiedy ta przeszkoda znikła, giełda ma pełne możliwości wzięcia udziału w konsolidacji rynku giełdowego w regionie. Jednak władze GPW będą musiały odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest jeszcze coś do kupienia – mówi Krzysztof Klamut, partner w KPMG.

Innym wyjściem jest nawiązanie współpracy z rynkami o znaczeniu globalnym. W grę wchodzą giełda w Londynie czy NYSE Euronext, które z czasem mogłyby stać się strategicznymi inwestorami GPW.

Na pewno GPW nie stanie się obiektem wrogiego przejęcia przez skup akcji. Zabezpieczeniem jest uprzywilejowanie pakietu 35 proc., które pozostały w rękach Skarbu Państwa. Nie należy się spodziewać, by papiery giełdy cieszyły się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony instytucji.

– Akcje GPW nie wejdą do indeksu WIG20, a ich udział w indeksie WIG będzie wynosił poniżej 1 proc., co stawia tę spółkę w gronie giełdowych średniaków – mówi Adam Drozdowski, dyrektor zarządzający w AXA TFI.

Jednak zainteresowanie papierami GPW może być związane z tym, że akcje te powinny się zachowywać lepiej od rynku w okresach wzrostów ze względu na dużą wrażliwość wyników finansowych na koniunkturę giełdową.