W 2009 r. koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych było 509, w 2008 r. - 530, a w 2002 - 894. Ich liczba od 2002 roku zmniejszyła się o 43,1 proc. w związku z przekształceniami własnościowymi w ciepłownictwie i ze zmianami w ustawie Prawo energetyczne. Obecnie instalacje o mocy do 5 MW energii cieplnej nie są zobowiązane do uzyskania koncesji. Dane zebrane przez URE dotyczą 499 przedsiębiorstw - 98 proc. wszystkich koncesjonowanych.

Z informacji zebranych przez URE wynika, że średnia cena ciepła (bez kosztów przesyłu) dla węgla brunatnego wynosiła 18,96 zł - najtaniej za gigadżul (GJ) wytworzonego ciepła. Droższe było ciepło z ciężkiego oleju opałowego - 23,61 zł za GJ i biomasy 28,01 zł za GJ. Ciepło z najczęściej stosowanego w polskich elektrociepłowniach i ciepłowniach węgla kamiennego kosztowało 28,02 zł za GJ.

Powyżej 30 zł trzeba było zapłacić za energię z innych odnawialnych źródeł (33,62 zł za GJ) i z gazu ziemnego zaazotowanego (34,38 zł za GJ). Najwyższe ceny osiągało ciepło wytwarzane z gazu ziemnego wysokometanowego - 46,41 zł za GJ energii i lekkiego oleju opałowego - aż 70,85 zł za GJ.

Ceny spadają, jeśli energia cieplna jest wytwarzana w kogeneracji - razem z energią elektryczną. Wtedy cena ciepła jest mniejsza od 30 zł. W takim systemie cena ciepła z węgla brunatnego nadal jest najniższa i wynosi 17,95 zł za GJ energii, z ciężkiego oleju opałowego - 20,65 zł za GJ, z węgla kamiennego - 25,08 zł za GJ, z biomasy - 25,95 zł za GJ, z gazu ziemnego zaazotowanego - 28,43 zł za GJ a z oleju opałowego lekkiego - 29,74 zł za GJ. Najwyższą cenę osiąga ciepło przy kogeneracji z gazu ziemnego wysokometanowego - 30,56 zł za GJ.

Średnia cena ciepła w kraju niezależnie od zastosowanego paliwa wyniosła 35,45 zł za GJ. Mniej od średniej płacono w woj. mazowieckim (29,52 zł za GJ) i w małopolskim (32,38 zł za GJ). Najwyższa cena - 47,04 zł za GJ - była w woj. opolskim, a o pięć złotych niższa - (42,32 zł za GJ) w zachodniopomorskim. Nieco powyżej 40 zł - 40,22 zł za GJ - kosztowało ciepło w Podlaskiem. W pozostałych województwach cena była wyższa od średniej, ale nie przekraczała 40 zł za GJ.

Podstawowym paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła jest węgiel kamienny

Podstawowym paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła jest nadal węgiel kamienny, powoli rośnie udział ciepła uzyskiwanego w wyniku spalania gazu ziemnego, systematycznie zwiększa się udział ciepła uzyskiwanego w wyniku spalania biomasy. W woj. warmińsko-mazurskim, małopolskim i świętokrzyskim prawie 93 proc. energii cieplnej było wytwarzane z węgla kamiennego. Najwięcej ciepła z biomasy wytwarzane było w woj. kujawsko-pomorskim (21,7 proc.) i pomorskim (21,5 proc.).

W 2009 r. wyprodukowano łącznie prawie 400 mld gigadżuli (GJ) energii. Ponad 63 proc. całej produkcji ciepła - 253,2 tys. TJ - pochodziło z kogeneracji. Do odbiorców przyłączonych do sieci, po uwzględnieniu strat podczas przesyłania, trafiło 60 proc. wyprodukowanego ciepła.

Sieci ciepłownicze koncesjonowanych przedsiębiorstw liczyły w 2009 r. łącznie 19 tys. 286,5 km.

W firmach objętych tymi koncesjami w 2009 r. pracowało ok. 40,6 tys. osób. Firmy te wyemitowały do atmosfery w 2009 r. łącznie 41,3 mln ton dwutlenku węgla, 157,9 tys. ton dwutlenku siarki, prawie 67,8 tys. ton tlenków azotu i 25,3 tys. ton pyłów.