Wczoraj skończyły się zapisy na akcje Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wśród inwestorów instytucjonalnych. Zainteresowanie mimo ustalenia najwyższej z możliwych cen sprzedaży (46 zł) było ogromne. Dzisiaj nastąpi przydział akcji GPW.

Cały świat po GPW

Instytucje finansowe dostaną papiery warszawskiej giełdy warte 860 mln zł (18,69 mln walorów). Podczas budowania księgi popytu zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych przełożyło się na ponad 25-krotne przekroczenie podaży. Wartość zapisów wyniosła więc 21,5 mld zł.

Instytucje dostaną papiery GPW w cenie 46 zł za jeden.

W procesie book buildingu wzięły udział najważniejsze instytucje finansowe z blisko 30 krajów, z pięciu kontynentów, a także polskie fundusze emerytalne i inwestycyjne. Wcześniej zarówno minister skarbu Aleksander Grad, jak i prezes GPW Ludwik Sobolewski przyznali zgodnie, że zainteresowanie akcjami GPW wśród zagranicznych i polskich podmiotów finansowych jest rekordowo wysokie.

Akcje dla drobnych

Walory Giełdy Papierów Wartościowych zostaną przydzielone inwestorom dzisiaj. Informacja, ile akcji dostanie każdy z drobnych graczy, zostanie podana jutro. Jednak jak wynika z szacunków, każdy otrzyma co najwyżej po 25 akcji, po 43 zł każda. Drobnym Skarb Państwa przydzielił 8,01 mln papierów. Wartość oferty dla indywidualnych wyniosła więc 345 mln zł. Ci ostatni zapisali się jednak na ponad 30,9 mln akcji (o wartości ponad 1,3 mld zł). Również jutro 323 tys. drobnych inwestorów zobaczy walory GPW na swoich rachunkach. Na rachunkach instytucji finansowych akcje mają się pojawić do 8 listopada.

W ramach oferty publicznej Skarb Państwa jako akcjonariusz większościowy GPW sprzedawał do 26,7 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B. Skarb Państwa zachowa 15,2 mln walorów. Debiut akcji planowany jest na 9 listopada.