Ministerstwo infrastruktury, które nadzoruje Pocztę Polską, nie ma planów prywatyzacyjnych wobec tej spółki - poinformowała w środę wiceminister infrastruktury Magdalena Gaj, podczas obrad sejmowej komisji skarbu.

Gaj podkreśliła, że ministerstwo infrastruktury jest przeciwne, by Poczta Polska trafiła pod nadzór ministra skarbu. Ma to umożliwić przygotowany przez MSP projekt dotyczący nadzoru właścicielskiego. Zakłada on, że wszystkie spółki SP, w tym również Poczta Polska, byłyby nadzorowane przez szefa resortu skarbu.

"Nie wyobrażamy sobie przejścia nadzoru właścicielskiego nad Pocztą Polską do ministerstwa skarbu. To przedsiębiorstwo świadczy szczególnego rodzaju usługi - są one dostępne na terenie całego kraju, po przystępnych cenach i z zachowaniem odpowiedniej jakości" - podkreśliła. Dodała, że po zmianie ustawodawstwa w 2013 roku nastąpi otwarcie polskiego rynku pocztowego.

Wiceminister zaznaczyła, że resort infrastruktury rozmawia z MSP w sprawie zmiany nadzoru właścicielskiego nad Pocztą Polską. Oceniła, że kwestia ta nie jest jeszcze przesądzona, bowiem ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Radę Ministrów.

Reklama

Prezes Poczty Polskiej poinformował, że w spółce prowadzony jest proces restrukturyzacji

Gaj zapowiedziała, że do poprawy świadczonych usług przez Pocztę Polską powinien przyczynić się przygotowany przez MI projekt nowelizacji prawa pocztowego. "W ramach tego projektu wprowadziliśmy zaostrzenia dotyczące nadzoru prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nad jakością świadczonych usług przez Pocztę Polską. Prezes UKE będzie mógł w przypadku pogarszania się stale jakości usług, nakładać kary na przedsiębiorstwo. Również zaostrzyliśmy regulacje związane z postępowaniem reklamacyjnym usług pocztowych; będą one bardziej korzystne dla konsumentów" - powiedziała. Dodała, że projekt ten jest na etapie uzgodnień środowiskowych.

Prezes Poczty Polskiej Andrzej Polakowski poinformował, że w spółce prowadzony jest proces restrukturyzacji. Jak zaznaczył, zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa spowodowało, że wynik finansowy brutto od stycznia do sierpnia br. wyniósł ponad 181 mln zł wobec -245,3 mln zł w analogicznym okresie ub.r.

Polakowski wyjaśnił, że 70 proc. kosztów w spółce dotyczy zatrudnienia. "W wyniku restrukturyzacji, od września ubiegłego roku do września 2010 roku, zatrudnienie w przypadku kadry zarządzającej i administracji zmniejszyło się o ponad 3,3 tysiące etatów, a wśród pracowników realizujących usługi o ponad 770" - powiedział. Pod koniec września br. łączne zatrudnienie w spółce wyniosło ponad 92,4 tys. etatów.

Poczta Polska jako samodzielne przedsiębiorstwo działa od 1 stycznia 1992 roku; wówczas podzielono przedsiębiorstwo Poczta Polska Telegraf i Telefon na Pocztę Polską i Telekomunikację Polską.