Kopalnia oświadczyła, że wycofa się z umowy, jeśli do końca czerwca 2012 roku nie zostaną zaprezentowane gwarancje finansowe oraz zamówienia i projekt budowy nowej elektrowni – informuje specjalistyczny serwis energetyczny Platts.

W zeszłym miesiącu Energa, właściciel elektrowni w Ostrołęce, zwróciła się z wnioskiem o zgodę na budowę nowego obiektu kosztem 6 mld zł. Elektrownia miałaby ruszyć w 2017 roku.

Siłowania ma spalać około 2400 ton węgla rocznie i 200 tys. ton biomasy, co zapewni produkcję 7500 GWh energii elektrycznej. Cena węgla ma być ustalana co kwartał na podstawie światowych cen rynkowych. 

Obecnie kopalnia sprzedaje odbiorcom węgiel po 300-470 zł za tonę. W zeszłym roku Bogdanka wydobyła 5,24 mln ton węgla, a w 2014 roku planuje wydobycie na poziomie 11 mln ton rocznie.