Zarząd Bogdanki jest przeciwny próbie przejęcia przez międzynarodowy koncern New World Resources. Cena proponowana przez NWR jest "rażąco niższa od wartości godziwej", a spółka może się lepiej rozwijać jako niezależny podmiot - podała lubelska kopalnia w komunikacie.

"Zarząd jest zdecydowanie przeciwny tej próbie przejęcia i wskazuje na ryzyko znacznych negatywnych skutków przejęcia dla spółki oraz brak jakichkolwiek korzyści finansowych, technologicznych czy organizacyjnych z niego wynikających" - napisano w oświadczeniu zarządu Bogdanki.

"Dodatkowo, zdaniem zarządu, cena zaproponowana przez wzywającego nie odpowiada wartości godziwej spółki, toteż zarząd zaleca nie odpowiadanie na wezwanie oraz pozostanie akcjonariuszem spółki" - dodano.

Zarząd Bogdanki ocenia, że cena 100,75 zł za akcję kopalni jest "rażąco niższa od wartości godziwej", gdyż nie uwzględnia efektów ekonomiczno-finansowych realizowanego w spółce programu inwestycyjnego, prowadzącego do podwojenia wielkości produkcji węgla do 2014 roku, właściwej premii za kontrolę nad spółką oraz długoterminowych perspektyw działalności spółki.

Zarząd podkreśla, że Bogdanka ma wiele przewag konkurencyjnych w regionie: jest najbardziej efektywna, ma największą średnią wydajność, a ta przewaga konkurencyjna będzie się powiększać dzięki inwestycjom, jeśli spółka pozostanie niezależnym podmiotem.

NWR wezwał do sprzedaży 34.013.590 akcji Bogdanki, stanowiących 100 proc. kapitału, po 100,75 zł za akcję

Zarząd zwraca uwagę, że NWR w wezwaniu nie wspomina o ewentualnych efektach synergii, które miałyby pozytywny wpływ na wyniki Bogdanki, nie przedstawia też jasno roli lubelskiej kopalni w rozwoju projektów inwestycyjnych NWR w Polsce.

5 października NWR wezwał do sprzedaży 34.013.590 akcji Bogdanki, stanowiących 100 proc. kapitału, po 100,75 zł za akcję.

Wezwanie dojdzie do skutku, gdy będą zapisy na 75 proc. akcji Bogdanki. NWR zamierza wycofać Bogdankę z giełdy. Chce, aby zespół zarządzający Bogdanki kierował działalnością połączonej grupy w Polsce, włącznie z planowaną inwestycją NWR w Dębieńsku, a ponadto, aby stał na czele przyszłych akwizycji i nowych projektów w Polsce.

Zapisy będą przyjmowane od 25 października do 29 listopada.