Normy zawartości pyłów, które przyjęła Unia Europejska, nie są przestrzegane przez pięć krajów: Austrię, Czechy, Niemcy, Polskę i Słowację.

Polska – a także Austria, Czechy, Niemcy i Słowacja – nagminnie łamią unijne normy dotyczące zawartości pyłu zawieszonego w powietrzu. Komisja Europejska zagroziła niesubordynowanym krajom procesem przed unijnym Trybunałem Sprawiedliwości, a w perspektywie dotkliwymi karami finansowymi. Urzędnicy resortu środowiska twierdzą, że unijne wymagania są niemożliwe do spełnienia.

Groźne jak powietrze