GUS: koniunktura w przemyśle oceniana pozytywnie

"Na takie opinie wpłynęły bardziej korzystne oceny bieżącego portfela zamówień i produkcji przy jednak mniej optymistycznych prognozach w tym zakresie. Utrzymują się negatywne oceny dotyczące zdolności do terminowego regulowania bieżących zobowiązań finansowych przy korzystnych prognozach w tym zakresie" - napisano w komentarzu.

Według GUS, we wrześniu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest zbliżony do notowanego w sierpniu br. i wynosi plus 8.

"Zarówno we wrześniu jak i w sierpniu poprawę sygnalizuje 22 proc. badanych przedsiębiorstw, natomiast pogorszenie - 14 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano.

"Bieżąca produkcja rośnie szybciej niż przed miesiącem"

GUS podaje, że oceny bieżącego portfela zamówień są bardziej optymistyczne od zgłaszanych w sierpniu. Dotyczy to w szczególności portfela krajowego.

"Bieżąca produkcja rośnie szybciej niż przed miesiącem. Pozytywne prognozy w zakresie portfela zamówień i produkcji są ostrożniejsze od formułowanych w sierpniu" - napisano.

W przedsiębiorstwach zmniejsza się stan zapasów wyrobów gotowych, do poziomu nieznacznie przekraczającego zapotrzebowanie.

Poziom należności raportowany przez respondentów rośnie nieco wolniej niż w ubiegłym miesiącu

Poziom należności raportowany przez respondentów rośnie nieco wolniej niż w ubiegłym miesiącu.

"Utrzymują się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, mimo to prognozy w tym zakresie są nadal korzystne" - poinformowano.

Według GUS w najbliższych miesiącach skala redukcji zatrudnienia może być większa niż przewidywano w sierpniu. Można oczekiwać, że ceny wyrobów przemysłowych będą nadal rosnąć w tempie zbliżonym do prognozowanego w ubiegłym miesiącu.