Unia Europejska nie zdołała osiągnąć swego strategicznego celu, jakim było zajęcie wiodącego miejsca wśród najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata do 2010 roku. Część państw członkowskich rzeczywiście działała w tym kierunku, ale większość ciągnęła w dół.

Już połowie dekady stało się oczywiste, że główny cel Strategii Lizbońskiej jest poza zasięgiem Unii Europejskiej. Przyczyniły się do tego z jednej strony wyzwania ze strony szybko rozwijających się gospodarek wschodzących, z drugiej - opóźnienia i zaniedbania w realizacji takich zadań, jak oszczędność energii, czy tempo technologicznych innowacji.

Z opublikowanego dzisiaj raportu Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum, WEF) dotyczącego konkurencyjności gospodarek wynika jednak, że w pierwszej dziesiątce znalazło się aż pięć państw członkowskich UE: Szwecja, Niemcy, Finlandia, Holandia i Dania. Dalszych pięć – Wielka Brytania, Francja, Austria, Belgia i Luksemburg – lokuje się w drugiej dziesiątce najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata.

Kraje te działały na rzecz wzmocnienia pozycji ugrupowania. Ogromny problem stanowią natomiast maruderzy, wśród których są nowe państwa członkowskie, jak Słowacja, Rumunia, Łotwa, Bułgaria – od 60. do 71. miejsca w rankingu światowym – oraz Grecja, pogrążona w głębokim kryzysie finansowym i gospodarczym.

Różnica między unijną czołówką – od 2. do 9. miejsca w rankingu światowym WEF – a krajami najmniej konkurencyjnymi, jak Łotwa, Bułgaria czy Grecja, które lokują się w siódmej i ósmej dziesiątce, potwierdza istnienie ogromnej przepaści, podważającej spójność ugrupowania. I dążenie do konkurencyjności całej UE.

Polska niejako rzutem na taśmę uniknęła zaliczenia jej do grona największych maruderów. Poprawiliśmy w tym roku swoją lokatę o 7 pozycji, lądując na 39 miejscu – w okresie dwóch lat przeskoczyliśmy nawet 14 miejsc. Ale obecna klasyfikacja, z 14-tą pozycją w samej Unii oznacza, że jeśli już przynajmniej przestaliśmy ciągnąć UE w dół, to jeszcze nie zaliczamy się do państw popychających do przodu piłeczkę globalnej konkurencyjności.

Konkurencyjność w Unii Europejskiej

1. Szwecja 2*

2. Niemcy 5

3. Finlandia 7

4. Holandia 8

5. Dania 9

6. Wielka Brytania 12

7. Francja 15

8. Austria 18

9. Belgia 19

10. Luksemburg 20

11. Irlandia 29

12. Estonia 33

13. Czechy 36

14. Polska 39

15. Cypr 40

16. Hiszpania 42

17. Słowenia 45

18. Portugalia 46

19. Litwa 47

20. Włochy 48

21. Malta 50

22. Węgry 52

23. Słowacja 60

24. Rumunia 67

25. Łotwa 70

26. Bułgaria 71

27. Grecja 83

* pozycja w rankingu WEF