Jak powiedział p.o. rzecznik BRE Banku Piotr Rutkowski "trudno komentować samą zapowiedź złożenia pozwu przeciw bankowi". "Szczegółowo będziemy mogli odnieść się do sprawy, kiedy zapoznamy się z treścią takiego pozwu (...) od dawna powtarzamy jednak, że sala sądowa nie jest miejscem szukania kompromisu pomiędzy klientami a bankiem" - dodał.

W ocenie Rutkowskiego "zmiany poziomu oprocentowania uzależnione były nie tylko od zmian stopy referencyjnej, ale też od zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego, czyli od kosztów rzeczywistego pozyskania przez bank walut na rynku". "W połowie 2008 r., po wybuchu światowego kryzysu finansowego, dostęp do kapitału na rynku międzybankowym zdecydowanie się pogorszył" - dodał Rutkowski.

Małgorzata Rothert podkreśliła, że w związku z tym, iż ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przewiduje zastępstwo powoda przez adwokata lub radcę prawnego, obsługę prawną sprawy zlecono jednej z warszawskich kancelarii. Jak dodała, klienci BRE Banku, którzy zechcą dochodzić swych praw za pośrednictwem Miejskiego Rzecznika Konsumentów, nie będą musieli płacić kosztów sądowych, muszą jednak liczyć się z kosztami za obsługę kancelarii prawnej.

Jak poinformowano, grupa klientów, która zgłosiła się do rzecznika konsumentów liczyła ponad 30 osób; do tej pory oficjalne deklaracje wystąpienia z powództwem przeciwko BRE Bankowi złożyło 16 osób.

Rothert powiedziała, że klienci banku, którzy podpisali sporne umowy, mogą nadal zgłaszać się do niej lub bezpośrednio do kancelarii prawnej. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie internetowej warszawskiego rzecznika konsumentów.

Pozew zbiorowy może złożyć przynajmniej 10 osób

Pozew zbiorowy może złożyć przynajmniej 10 osób; warunkiem złożenia takiego pozwu jest oparcie go na jednakowej podstawie. Ze względu na rangę spraw rozpatrywanych w tym typie postępowania mogą być one prowadzone jedynie przed sądami okręgowymi i rozpoznawane w składzie trzech sędziów zawodowych.

Do tej pory do warszawskiego sądu okręgowego wpłynął już m.in. pozew zbiorowy w imieniu mieszkańców Piaseczna, poszkodowanych w czerwcowej powodzi. Pozwani to gmina i Skarb Państwa. Ponadto pozew taki złożyło też przeciw Skarbowi Państwa 378 pacjentów zarażonych m.in. wirusem żółtaczki w placówkach opieki zdrowotnej.