Przeciw bankom wystąpiły osoby, które do września 2006 r. zaciągnęły kredyty mieszkaniowe we frankach szwajcarskich. W ich przypadku zmiany oprocentowania kredytów ustalane były przez bank. Klienci banków od dawna skarżyli się na mBank i Multibank twierdząc, że ich banki chętnie podwyższały oprocentowanie, ale niechętnie je obniżały (potem zasady naliczania odsetek zmieniły się - uwzględniają one marżę banku i trzymiesięczny LIBOR).

Członkowie grupy zarzucają w pozwie, że BRE Bank w sposób nienależyty wykonywał swoje zobowiązanie: albo nie obniżał oprocentowania kredytu w ogóle, albo obniżał oprocentowanie kredytu w niewystarczającym zakresie, czym spowodował szkodę u swoich klientów - pobierał bowiem wyższe oprocentowanie niż zostałoby ustalone z uwzględnieniem wartości wskaźnika tzw. LIBOR 3M CHF.

"To żądanie o ustalenie zasady odpowiedzialności banku wynikające z nienależytego wykonania umów kredytowych, a nie o zapłatę. Pozew o zapłatę będzie kolejnym krokiem. Wtedy konsumenci będą mogli domagać się zwrotu nienależnie pobranych przez banki kwot" - poinformowała PAP Wicijowska.

Powiedziała, że pozew trafił do sądu w Łodzi, ponieważ jest on właściwy dla siedziby oddziałów detalicznych BRE Banku.

Wystąpienie z pozwem zbiorowym umożliwiła ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

Wyjaśniła, że do grupy pozywającej bank możne przystąpić każdy, kto w umowie kredytowej ma określoną klauzulę regulującą zasady oprocentowania kredytów tzw. starego portfela. Chodzi o zapis, zgodnie z którym "zmiana wysokości oprocentowania kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju, którego waluta jest podstawą waloryzacji".

Wystąpienie z pozwem zbiorowym umożliwiła ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, która weszła w życie 19 lipca 2010 r. Z pozwem zbiorowym, m.in. w sprawach o ochronę interesów konsumentów, może występować grupa co najmniej 10 osób, które mają takie samo roszczenie. Zgodnie z ustawą grupa musi mieć reprezentanta - może być nim jej członek albo Miejski (lub powiatowy) Rzecznik Konsumentów. Reprezentantem grupy w sprawie przeciw mBankowi i Multibankowi jest Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie Małgorzata Rothert.

LIBOR to stopa procentowa kredytów udzielanych na rynku międzynarodowym w Londynie. Spadek tej stopy oznaczałby spadek oprocentowania kredytu, a wzrost - wzrost oprocentowania.