Firma biotechnologiczna, zakład wytwarzania gazu syntezowego z opadów oraz producent trójwymiarowych opakowań to nowe nabytki Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ich inwestycje wyniosą ponad 100 mln zł – podaje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Mabion S.A. - firma biotechnologiczna zainwestuje w strefie co najmniej 20 mln zł. Spółka stworzy w budynku Textorial Park w Łodzi przy ulicy Fabrycznej 17 nowoczesne centrum badawcze i zatrudni w nim 30 osób.

W stronę Parku Biotechnologicznego

Będzie to pierwsze w ŁSSE centrum badawcze spółki biotechnologicznej. Firma pracuje nad nowymi generacjami leków z wykorzystaniem osiągnięć współczesnej inżynierii genetycznej. Projekty badawcze obejmują preparaty stosowane w terapii nowotworowej. Mabion S.A. będzie prowadziła prace nad własnymi produktami, jak i na rzecz zewnętrznych klientów - firm farmaceutycznych, biotechnologicznych. W laboratoriach centrum zatrudnienie znajdą wykwalifikowani pracownicy, absolwenci i doktoranci kierunków: biotechnologia, biologia molekularna, chemia analityczna i farmacja.

PAIiIZ przypomina, że Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna 1 lipca 2010 roku podpisała z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi porozumienie w sprawie stworzenia Parku Biotechnologicznego. Ma on powstać na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W parku mają działać firmy z pogranicza biotechnologii i medycyny. Do ich dyspozycji będzie blisko 4000 metrów kwadratowych w jednym z budynków Centrum Kliniczno- Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego.Gaz z odpadów organicznych

Eko-Region Kleszczów Sp. z o.o. w Podstrefie Kleszczów na działce o powierzchni 5,5 ha chce zbudować innowacyjny zakład wytwarzania gazu syntezowego z odpadów organicznych. Gaz ten może być wykorzystywany jako źródło energii do zasilania silników spalinowych, wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej. Budowa zakładu będzie kosztować co najmniej 80 milionów złotych. Pracę w nim znajdzie ponad 50 osób.

Inwestycja ta ma znacząco przyczynić się do zmniejszenia ilości składowanych w regionie nieprzetworzonych odpadów, ograniczyć emisję CO2 do atmosfery.
P.P.H.U. „Vertex” w Podstrefie Łódź (Nowy Józefów) zamierza zbudować na działce o powierzchni 0,7 ha zakład produkcji opakowań z trójwymiarowymi i animacyjnymi elementami wizualnymi, między innymi dla potrzeb sektora spożywczego i kosmetycznego. Inwestor zobowiązał się do nakładów na poziomie 13 milionów złotych i stworzenia co najmniej 12 stanowisk pracy.

340 mln zł tegorocznych zobowiązań inwestycyjnych

„Vertex” to 12. spółka, która w 2010 roku na lokalizację swojego projektu inwestycyjnego wybrała Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Pozyskane do strefy od początku roku firmy zobowiązały się do nakładów inwestycyjnych na poziomie 340 mln złotych i stworzenia blisko 700 miejsc pracy. We wrześniu zezwolenia na działalność w ŁSSE odbiorą trzy kolejne firmy. Ten rok zarząd ŁSSE zamierza zamknąć pozyskaniem do strefy 20 spółek.