Mabion S.A. - firma biotechnologiczna zainwestuje w strefie co najmniej 20 mln zł. Spółka stworzy w budynku Textorial Park w Łodzi przy ulicy Fabrycznej 17 nowoczesne centrum badawcze i zatrudni w nim 30 osób.

W stronę Parku Biotechnologicznego

Będzie to pierwsze w ŁSSE centrum badawcze spółki biotechnologicznej. Firma pracuje nad nowymi generacjami leków z wykorzystaniem osiągnięć współczesnej inżynierii genetycznej. Projekty badawcze obejmują preparaty stosowane w terapii nowotworowej. Mabion S.A. będzie prowadziła prace nad własnymi produktami, jak i na rzecz zewnętrznych klientów - firm farmaceutycznych, biotechnologicznych. W laboratoriach centrum zatrudnienie znajdą wykwalifikowani pracownicy, absolwenci i doktoranci kierunków: biotechnologia, biologia molekularna, chemia analityczna i farmacja.

PAIiIZ przypomina, że Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna 1 lipca 2010 roku podpisała z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi porozumienie w sprawie stworzenia Parku Biotechnologicznego. Ma on powstać na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W parku mają działać firmy z pogranicza biotechnologii i medycyny. Do ich dyspozycji będzie blisko 4000 metrów kwadratowych w jednym z budynków Centrum Kliniczno- Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego.