Policzyliśmy, jak z zapłaceniem dodatkowego zobowiązania poradzą sobie polskie banki. Najbardziej dotknie on te instytucje, które w ubiegłym roku zanotowały straty, np. DnB Nord. Bank zakończył rok 2009 r. ze stratą na poziomie 79 mln zł. Gdyby rząd wprowadził podatek w wysokości proponowanej przez SLD – czyli na poziomie 0,3 proc. aktywów – DnB Nord musiałby zapłacić ponad 23 mln zł podatku.

Takie rozwiązanie krytykują ekonomiści. – To absurd, w rozwiązaniach przyjętych w Niemczech jest przepis, że karencją obłożone są banki, które w ubiegłym roku pokazywały straty – mówi Tomasz Bursa z Ipopema Securities. Poza tym np. w Niemczech składka nie może przekroczyć 15 proc. ubiegłorocznych zysków instytucji.

Pod ścianą znalazłby się też BPH, który musiałby zapłacić 105 mln zł podatku, a w ubiegłym roku zarobił tylko 61 mln zł. Tymczasem ten bank obecnie i bez dodatkowej daniny notuje potężne straty. Jego sytuacja byłaby więc jeszcze gorsza, gdyby musiał płacić państwu dodatkowo. Z kolei BOŚ, który musiałby zapłacić 36 mln zł, zamiast niewielkiego zysku w wysokości 26 mln zł pokazałby stratę.

– Gdyby banki musiałby zapłacić składkę w wysokości 0,3 proc. aktywów, to prawdopodobnie mniejsi gracze przestaliby zupełnie udzielać pożyczek – mówi Bursa. Ostrożne szacunki wskazują, że po wprowadzeniu podatku od aktywów banki zmniejszyłby akcję kredytową o jedną piątą.

Nowy podatek boleśnie odczułyby największe banki, czyli PKO BP i Pekao. W ich przypadku podatek wyniósłby odpowiednio 0,46 mld zł i 0,4 mld zł. Ale nawet przy nowej daninie obie instytucje nadal notowałyby zyski na poziomie 2 mld zł.