Od 13 sierpnia 2010 r. obowiązuje ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (Dz.U. nr 148, poz. 992).

Zawarte w niej przepisy regulują udzielanie pomocy przedsiębiorcom, w rozumieniu art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), którzy ponieśli szkodę w wyniku powodzi z 2010 r., z wyłączeniem przedsiębiorców wykonujących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Przepisy ustawy stosuje się również w przypadkach poniesienia szkody w wyniku osunięć ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi, które miały miejsce w 2010 r. Tak wynika z regulacji zawartych w art. 1 nowej ustawy.

Zgodnie natomiast z jej art. 2 wspomniana pomoc polega na udzieleniu pożyczki na zasadach określonych w ustawie.

Pożyczkę przedsiębiorca przeznacza na usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych powstałych w wyniku powodzi w miejscu faktycznego wykonywania działalności gospodarczej.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

- Którzy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie

- Na jakich zasadach przedsiębiorcom poszkodowanym przez powódź wypłacane są pożyczki

- Wzoru zaświadczenia, które przedsiębiorca musi dołączyć do wniosku o udzielenie pożyczki

- Jak prawidłowo rozliczyć otrzymaną pożyczkę

- Obowiązków przedsiębiorcy, który otrzyma pomoc z funduszu pożyczkowego

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Nieoprocentowane pożyczki dla firm, którym powódź wyrządziła szkody.